הצעות החוק 3900-3880
 


הטקסט כאן כולל את הדיון המפורט בהצעות החוק 3900-3880.

הצעות החוק
לתועלתכם, מאמרים נוספים המתמקדים בהצעות החוק באופן פרטני:
 • מאמר על הצעות החוק, ודירוג פופוליזם עדכני
 • הצעות החוק 3861-3851
 • הצעות החוק 3869-3862
 • הצעות החוק 3879-3870

  הצעת חוק אי פינוי מאחזים
  הצעת חוק 3900 הנמצאת כאן
 • כללי: הצעתה של מירי רגב מכוונת לאסור פינוי מאחזים ואם אלו הוקמו על קרקע פרטית של ערבים, לפצותם לפי החלטת וועדה ממשלתית.
 • ישימות: ההצעה בלתי־ישימה לחלוטין מעיקרה, שכן היא מבקשת לאכוף קביעה מדינית באמצעות חקיקה, מה שקשה להניח כי יקרה. ניקוד: 8
 • עלות: דירוג נדיר ומרבי, מסיבות מובנות מאליהן. ניקוד: 10
 • תוצאה: יישום מוצלח של ההצעה יניב תוצאה לא רצויה בשני מובנים: הוא יעניק היתר להקמת מאחזים עם או בלי תמיכת המדינה ועם ובלי הסכמתה; שנית הוא יתן עידוד לפריעת חוק (השתלטות על קרקע פרטית), כשהוא מטיל את חבות ההוכחה על הבעלים ולא על הפולש. ניקוד: 8
 • אפשריוּת: המטרה היא כנראה לקדם את ענייניה של מירי רגב, ולכן יכול להניב תוצאה רצויה. בהתייחס למטרה המוצהרת, זו אינה אפשרית. ניקוד: 8
 • קבילוּת: ניסוח עילג להפליא, המבזה את מוסד הכנסת, והנמקתה העיקרית ("הגיע הזמן לשים קץ לעיסוק הציבורי בנושא פינוי המאחזים היהודיים ביהודה והשומרון ויצירת מתח ציבורי סביב סוגיה זו על ידי קביעה בחוק שהמאחזים לא יפונו") שגויה לחלוטין. ניקוד: 7
  ניקוד סופי: 41

  הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון- המרת חובות כספיים בהפקות מסוגה עילית)
  הצעת חוק 3899 הנמצאת כאן
 • כללי: ההצעה של נחמן שי ואחרים באה להושיע את ערוץ 10 באמצעות הארכה בשלושה חודשים של מועד תפוגת החוב המקורי וקביעה כי מועצת הרשות השנייה תוכל להמיר חוב בשל דמי זכיון ותמלוגים בהפקה של תכניות סוגה עילית מעבר למכסה.
 • ישימות: ההצעה ישימה, במובנה הבסיסי, באפשרה להמיר דמי זיכיון ותמלוגים לא מוצדקים באפשרות לערוצים המסחריים (ובראש ובראשונה ערוץ 10) להפיק תכניות טלוויזיה איכותיות, כביכול, כחלופה לפירעון חובו. עיקר ההתנגדות להצעה פוליטית ולא יישומית, אך זו עשויה להיות משמעותית. ניקוד: 4
 • עלות: כמה מיליוני שקלים, ככל הנראה. ממיר כסף שלא ישולם בתכניות. עלותן המוערכת היא כמה מיליוני שקלים לשנה. ניקוד: 7
 • תוצאה: התוצאה המקווה היא פתרון קשיים קבועים וזמניים בפעולת הערוצים המסחריים ואולי, בעקיפין, פתח לשינוי שיטת הזיכיונות והתמלוגים הנהוגה. התוצאה הראשונה פסולה—חוק לא נועד לפתור בעיה של הרשות המבצעת. התוצאה השנייה עדיפה על המצב הקיים. ניקוד: 5
 • אפשריוּת: התוצאה שתתקבל בפועל תהיה הפסקת תשלומי דמי זיכיון ותמלוגים, שכן הרבה יותר משתלם לערוצים המסחריים להפיק תכניות מלשלם כסף. זו אולי תוצאה רצויה, אבל לבטח לא המכוונת. ניקוד: 8
 • קבילוּת: ההנמקה לא כנה (לא קידום השיח הדמוקרטי מעסיק את מעלי ההצעה) אך הניסוח סביר וההנמקות בכללן סבירות. ניקוד: 4
  ניקוד סופי: 28

  הצעת חוק העונשין (תיקון - הכפלת ענישה בשל פגיעה ברגשי דת ומסורת)
  הצעת חוק 3898 הנמצאת כאן
 • כללי: הצעת החוק של אחמד טיבי ואברהים צרצור משנה מילה אחת בחוק העונשין—במקום "שלוש" יבוא "שש"—כדי להחמיר בענישה בשל פגיעה ברגשי דת ומסורת.
 • ישימות: ישים לחלוטין, מיידית וללא פרוצדורה מיוחדת. ניקוד: 1
 • עלות: העלות העקיפה האפשרית היא מאסר ארוך יותר, אם ייושם מאסר כזה, למורשעים בעבירה. עלות פוטנציאלית נכבדת, אך סביר להניח שמימושה בפועל יהיה צנוע. ניקוד: 4
 • תוצאה: עניין של שיפוט. האם רצויה הגנה חזקה יותר דווקא על אתרי דת ולא על אתרים אחרים? האם נכון להעניק להם הגנה מיוחדת? פשרה. ניקוד: 5
 • אפשריוּת: לשום יישום של החוק בענישה מוגברת לא תהיה השפעה ניכרת על כמות העבריינות או על חומרתה. ניקוד: 8
 • קבילוּת: ההנמקה לחוק הגיונית ומנוסחת באופן תמציתי. היא כוללת סברה רווחת, אך שגויה, שלהחמרה בעונש יש השפעה מהותית על היקף העבריינות. ניקוד: 4
  ניקוד סופי: 22

  הצעת חוק הגבלת העישון במקומות ציבוריים (תיקון - סמכויות סדרן בתחנת רכבת)
  הצעת חוק 3897 הנמצאת כאן
 • כללי: ההצעה של יואל חסון מכוונת להעניק סמכות לחברת רכבת ישראל למנות סדרן שיהיה בעל סמכות כשל שוטר או עובד רשות מקומית לעניין הטלת קנסות על עישון בתחנת הרכבת. הבעיה שבא החוק לפתור היא כי האנשים המוסמכים להטיל קנסות (שוטרים, עובדי רשויות מקומיות) אינם עושים זאת בתחנות רכבת.
 • ישימות: למרות הפשטות, הישימות נמוכה, ככל הנראה, ויש בה פתח לבעיות. ההסמכה של עובד חברת הרכבת כסדרן תטיל על עובדי החברה משימה נוספת, הכרוכה בהתמודדות עם נוסעים, בלי שתישקף להם תמורה ממשית תמורת פעולה זו. הצעות מעין אלו הופכות לחוק, פעמים רבות, אך נותרות לא ממומשות. ניקוד: 6
 • עלות: העלות האפשרית של החוק היא, כנראה, נמוכה למדי. הוצאה מסוימת כרוכה בתוספת תשלום לעובדים שימונו כ'סדרנים' ועבור הכנת הדו"ח השנתי על קנסות, שהוא בגדר הטרדה. ניקוד: 4
 • תוצאה: האם מינוי סדרנים הוא תוצאה רצויה? האם הרחבת סמכותם היא תוצאה רצויה? ניקוד: 5
 • אפשריוּת: יישום מוצלח של ההצעה (מינוי סדרנים) לא יניב תוצאה ניכרת לעין כלשהי. ניקוד: 8
 • קבילוּת: ההצעה אינה מנומקת כלל ומנסה לומר כי הפתרון לאי החלת החוק בידי הממונים על החלתו צריכה להיפתר באמצעות הרחבת גדר הממונים. ניקוד: 5
  ניקוד סופי: 28

  הצעת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון - אשפוז כפוי למי שלוקה בהפרעה נפשית)
  הצעת חוק 3896 הנמצאת כאן
 • כללי: ההצעה של רחל אדטו מכוונת לאפשר למדינה או למשפחות חולי אנורקסיה לאשפז את הלוקים בהפרעה בכפייה.
 • ישימות: ישימות ההצעה בעייתית, שכן אנורקסיה מוגדרת הפרעה נפשית ולא מחלת נפש. פריצת הגדר כאן, להחלת אשפוז בכפייה, שהוא צעד כליאה חמור מאוד, על מגוון התנהגויות חריגות של בני־אדם, המוגדרות "הפרעה נפשית" גורר עמו בעיות משפטיות חריפות וחמורות מאוד. הפרעות אחרות אף הן בעלות השלכות תמותה ניכרות—לעתים קרובות, חמורות הרבה יותר מבחינת תמותה או ניזוק מאשר אנורקסיה—וחקיקה כאן תהיה פתח להחלה של אשפוז כפוי על מגוון מאלו. ניקוד: 7
 • עלות: האפשרות להחיל אשפוז כפוי על מספר גדול יחסית של סובלים מהפרעות אכילה (1,500, לפי נתוני אדטו) עשויה להיות כרוכה בהוצאה של מיליוני ואולי עשרות מיליוני שקלים. בפועל, ההוצאה תהיה כנראה מיליונים ספורים. ניקוד: 7
 • תוצאה: יישום מוצלח של ההצעה יניב תוצאה לא רצויה, ככל הנראה, של אשפוז כפוי (שתועלתו, לא בהכרח מוכחת) ופתח להגדרת הפרעות נוספות שונות כמצדיקות אשפוז. ניקוד: 7
 • אפשריוּת: סביר להניח כי לאשפוז הכפוי לא תהיה השפעה כלשהי על היקף התופעה או על התוצאות הסופיות. ניקוד: 8
 • קבילוּת: דברי ההסבר להצעה דמגוגיים מאוד ("בשלבים הקשים של המחלה מגיעים חולים למשקל של שלושים קילוגרמים ואף למטה מזה") והשפה עילגת. הנימוק העיקרי ("שיקול דעתם של חולים אלה הינו מוטעה ומעוות, אין זה מוסרי לקבל את התנגדותם לאשפוז הנועד להציל את חייהם") בעייתי מאוד, שכן הוא מניח כי בני־אדם הסובלים מהפרעה, אך כשירים לבצע החלטות, יוגדרו בלתי־כשירים לנוחות המחוקק או "משפחותיהם של אותם החולים הרואות את יקירם גווע לנגד עיניהם וכן הרופאים המטפלים אשר ידם קצרה מלהושיע ואין ביכולתם לאשפז." תסכולם מעורר הזדהות, אך אינו נימוק כלל. גם משפחותיהם של הסובלים מהתנהגות כפייתית סובלים. ניקוד: 8
  ניקוד סופי: 37

  הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון- תוספת שנתית לסל שירותי הבריאות)
  הצעת חוק 3895 הנמצאת כאן
 • כללי: ההצעה של אילן גילאון, זהבה גלאון וניצן הורוביץ מכוונת לקבוע כי עלות סל התרופות תעלה באופן קבוע מדי שנה ב-2 אחוז, כשהוספה כנגד גריעה לא תחשב חלק מהתוספת, וכי עלות הסל תתעדכן לפי מספר המבוטחים המשוקלל הממוצע.
 • ישימות: התקנה אינה ישימה מיידית בלי שינוי עקרוני במדיניות הנוהגת בנוגע לסל התרופות הזוכות לסבסוד מטעם המדינה. הצעת החוק שוללת את הסמכות לדון בנושא ממשרד הבריאות (או מאזרחי ישראל) ומפקידה אותו בידי מנגנון אוטומטי. ניקוד: 7
 • עלות: עלות השינוי עשרות מיליוני שקלים במקרה הטוב, ומאות מיליונים או קרוב למיליארד שקל מדי שנה, במקרה האחר. ניקוד: 9
 • תוצאה: יישום מוצלח של כינון 'טייס אוטומטי' בנושא הנוגע לתקציבים אינו יכול להניב תוצאה רצויה. ההנחה כי ההתקדמות הטכנולוגית והשינויים יתבעו תמיד הגדלה של הסל והוצאה ציבורית גדולה יותר אינה נכונה בהכרח. ניקוד: 6
 • אפשריוּת: יישום ההצעה אמור להגדיל את ההוצאה הציבורית לבריאות, ובמטרה זו הוא יכול להצליח. אם המטרה היא שיפור בריאותם של תושבי ישראל, כי אז יכולתו של החוק להשיג את המטרה נמוכה. ניקוד: 6
 • קבילוּת: ניסוח ההצעה מביש ודולה טיעונים דמגוגיים עם היגיון עקלקל ("המחאה החברתית... הוכיחה כי הקפאת התקציבים... אינה מאפשרת התעדכנות ראויה וסיפוק צרכי הבריאות העולים של הציבור הישראלי"), טיעונים שקריים ("שינויים דמוגרפיים, קרי: גידול באוכלוסייה והזדקנותה") והנמקות לא ברורות ("חידושים טכנולוגיים המאפשרים הוספת שירותים ותרופות של ניתנו קודם"). אין הבהרה מדוע המנגנון הנוכחי אינו מספק, לבד מאת הרצון בהגדלת תקציבים כדבר טוב לעצמו. ניקוד: 8
  ניקוד סופי: 36

  הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון- שירותי רפואה מונעת ושירותי בריאות לתלמיד)
  הצעת חוק 3894 הנמצאת כאן
 • כללי: ההצעה של דב חנין ואחרים מכוונת לבטל אספקת בדיקות שגרה, חיסונים ומעקב בבתי־ספר על־ידי גורמי חוץ, והשבת שירותי אחות נרחבים יותר לבתי־הספר, לביצוע תפקידים כמו מתן חיסונים. הערה: משרד הבריאות מממן כ-410 משרות אחות (לפי "הארץ") לפי נתוני תקציב משרד הבריאות הוקצו לשירותי אחיות השנה 76 מיליון שקל. בהנחה שמספר האחיות גדל עם הגידול בתקציב ועם הגידול במספר התלמידים כי אז מספרן היום הוא כ-450.
 • ישימות: ההצעה כרוכה בשינוי משמעותי במערך הקיים, ובתוספת תקציבית ניכרת (כ-300 מיליון שקל). ניקוד: 8
 • עלות: גבוהה מאוד, מאות מיליוני שקלים במקרה הטוב. ניקוד: 9
 • תוצאה: יישום מוצלח יניב אחיות בכל בתי־הספר ותוצאה זו, לכאורה, חיובית יותר מאשר המצב הנוכחי. השינוי יהיה כרוך, עם זאת, בהקטנה של תקציבים אחרים, ולא ברור האם מאזן הדברים אכן יהיה חיובי. ניקוד: 6
 • אפשריוּת: יישום ההצעה יכול להניב אחיות בכל בתי־הספר. טענות אחרות נתונות בספק. ניקוד: 3
 • קבילוּת: ניסוחה של ההצעה נשען על שני טיעונים: הראשון הוא כי חוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע כי משרד הבריאות צריך להיות אחראי לנתינת השירותים וכי הוא זה שינהל אותם ומכאן נגזרת מניעת שימוש בקבלני משנה; השני הוא כי בפעולת שירותי הבריאות התגלו כשלים רבים וכי "הפרטת שירותי בריאות התלמיד עלתה למדינה מיליוני שקלים." הטיעון הראשון מבוסס כולו על הרעיון כי שכירת אחיות על־ידי משרד הבריאות שונה מהותית משכירת שירותי חברה השוכרת אחיות. ספק אם יש ממש בטענה שדרגת ההפרדה הנוספת היא סתירה ממשית לקביעת האחריות או הניהול. הטענה השנייה תמוהה, נוכח הצעה המבקשת להתמיר במידה ניכרת את הוצאות משרד הבריאות בתחום. ניקוד: 6
  ניקוד סופי: 32

  הצעת חוק העונשין (תיקון - הרחבת סמכות בית משפט להארכת משך עבודות שירות)
  הצעת חוק 3893 הנמצאת כאן
 • כללי: הצעתם של אריה ביבי וזאב בילסקי מכוונת להרחיב את סמכות בית־המשפט להאריך את משך המאסר שניתן להמירו בעבודות שירות משישה לתשעה חודשים.
 • ישימות: החוק ניתן ליישום מיידי, כמעט ללא קשיים. ניקוד: 1
 • עלות: לחוק אין עלות נראית לעין והוא מגדיל את התועלת הנובעת מהמרת מאסר קצר בעבודות שירות ניקוד: 1
 • תוצאה: יישום מוחלט של ההחלטה (כלומר, שימוש בחוק המרחיב בגזרי דין) יניב תוצאה רצויה בדרך כלל. ניקוד: 3
 • אפשריוּת: התוצאה תאפשר הקטנה (מזערית) של מכסת האסירים בבתי הכלא. ניקוד: 3
 • קבילוּת: נוסח ההסבר תמציתי והגיונו והתועלות הנובעות ממנו ברורים. ניקוד: 2
  ניקוד סופי: 9 (ההצעה היעילה ביותר עד כה)

  הצעת חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (תיקון - ביטול החוק)
  הצעת חוק 3892 הנמצאת כאן
 • כללי: ההצעה של ג'מאל זחאלקה וחנין זועבי באה לבטל את חוק "חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה." חוק זה אינו ניתן לבחינה, להבנתי, לפי הכלים שכאן, שמטרתם לבחון השלכות כלכליות ויישומיות של הצעת חוק.

  הצעת חוק מרכזי טיפול בנושא הפרעות אכילה
  הצעת חוק 3891 הנמצאת כאן
 • כללי: הצעתו של יואל חסון באה להקים מערכת נפרדת לטיפול בחולי אנורקסיה נרווזה, בנפרד ממערכת הטיפול בבתי־החולים לחולי נפש או בבתי־החולים הרגילים. הצעת החוק, כמו זו של רחל אדטו (3896), באה לקדם 'מיסוד' של הטיפול בהפרעה.
 • ישימות: מדי שנה לוקים כ-850 באנורקסיה בישראל (נתונים, לפי המצב בבריטניה) ומתוכם, שיעור התמותה הוא כ-4-5 אחוז (כ-40 מדי שנה). הקמת מרכז טיפול שיעניק טיפול מקיף בבעייה תדרוש הוצאה ניכרת והקמת מערך טיפול מורכב. ניקוד: 6
 • עלות: העלות של החוק נאמדת במיליונים עד עשרות מיליונים. ניקוד: 8
 • תוצאה: כלל לא ברור אם הקמת מערך טיפול נפרד לאנורקסיה הוא תוצאה רצויה. מערך כזה נוטה 'להזין' את עצמו באמצעות נטייה לאבחון יתר, ומעודד את הנטייה לאשפז, להחריף את הטיפול ולהרחיב את סמכויות המטפלים וההורים, בלי שניתנה עדות משכנעת לכך שבידם אמצעי טיפול מוצלחים. ניקוד: 7
 • אפשריוּת: לא ברור אם יישום ההצעה יניב טיפול משופר בהפרעות אכילה, ויש לו סכנות תוצאות צד ותוצאות נלוות סביבתיות חריפות. ניקוד: 7
 • קבילוּת: ניסוח ההצעה אינו מעלה ספק כלשהו לגבי מידת היעילות של הטיפול שניתן לתת, אף שספק כזה היה צריך לעלות. הקמת מרכזים נפרדים לטיפול בתופעה מצומצמת יחסית אף היא אינה מוסברת. ניקוד: 6
  ניקוד סופי: 34

  הצעת חוק העמותות (תיקון - הצגת דוחות כספיים בארגוני עובדים ומעבידים)
  הצעת חוק 3890 הנמצאת כאן
 • כללי: ההצעה של אריה ביבי ואחרים נועדה להרחיב את תחולת חוק העמותות כדי שיחול על ארגוני עובדים או מעבידים שנוסדו לפני חקיקת חוק העמותות.
 • ישימות: אין בעיות ניכרות ליישום החוק. ניקוד: 1
 • עלות: עלות החוק היא הוצאה של כמה מאות אלפי שקלים לכלל העמותות עליהן חל החוק. ניקוד: 5
 • תוצאה: התוצאה אינה רצויה, כפי שכל כפייה של ניהול חשבונות אינה רצויה. ניקוד: 7
 • אפשריוּת: החוק יניב את התוצאה המקווה, ככל הנראה ויכפה על הארגונים הרלוונטיים לנהל ספרי חשבונות. ניקוד: 2
 • קבילוּת: הנימוק להצעה הגיוני וסביר. ניקוד: 1
  ניקוד סופי: 16

  הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון - נטילת אמצעי זיהוי ממסתננים)
  הצעת חוק 3889 הנמצאת כאן
 • כללי: ההצעה של אריה ביבי ויואל חסון נועד להתיר לחיילי צה"ל לערוך חיפוש על חשוד בהסתננות ולהעביר את המידע למשטרת ישראל.
 • ישימות: החוק תובע התאמה והכשרה (שלא ברור אם תבוצע) של חיילי צה"ל בביצוע המשימה. ניקוד: 5
 • עלות: עלות ההכשרה והטיפול, כמו גם עלויות ההעברה והטיפול על־ידי משטרת ישראל יהיו צנועות. ניקוד: 3
 • תוצאה: התוצאה הבסיסית, היתר חיפוש למי שלא הוכשר לכך, והענקת סמכויות נרחבות לצעירים חסרי ניסיון אינה חיובית. ניקוד: 7
 • אפשריוּת: התוצאה המבוקשת היא הגברת פיענוח עבירות המבוצעות על־ידי מסתננים, אך לא ברור כיצד בדיקה של חיילי צה"ל בגבולות תסייע בכך. ניקוד: 7
 • קבילוּת: ניסוח ההצעה מתעלם מאפשרות השגת התוצאה המבוקשת ומניח באופן סתמי כי מעורבות חיילי צה"ל תסייע בכך. ניקוד: 5
  ניקוד סופי: 27

  הצעת חוק הכרה, טיפול ושיקום בפדויי שבי
  הצעת חוק 3888 הנמצאת כאן
 • כללי: ההצעה של מירי רגב באה לזכות פדויי שבי (כלומר, גלעד שליט ואחרים) בתגמולים שונים על חשבון המדינה. החוק יכיר בפדוי שבי כנכה בדרגה של 20 אחוז ללא הוכחה ו-50 אחוז לפי הוכחה קלושה אחרת. אם נפטר פדוי שבי ממחלה כלשהי (מפגיעה נפשית ועד סוכרת או התקף לב וסרטן) הוא יוכר כנספה במערכה ומשפחתו תזכה בכל הטבות השיקום.
 • ישימות: החוק יספח באחת, ובאופן רטרואקטיבי, כל מי שנפל בשבי, גם אם לכמה עשרות ימים אחרי מלחמה. ההתאמות הנדרשות קיימות, אך הן אינן מורכבות מאוד. ניקוד: 4
 • עלות: עלות גבוהה של עשרות מיליוני שקלים, בהתחשב בקבוצת פדויי השבי ממלחמות שונות. ניקוד: 8
 • תוצאה: התוצאה המבוקשת היא החלת הטבות נרחבות על קבוצה של אנשים, שעה שמקביליהם (לדוגמה, לוחמים שלא נפלו בשבי) אינם זוכים להטבה כלשהי. אפליה כזו עומדת בניגוד לתחושת הצדק הטבעי, במיוחד בשל ההפרזה הניכרת שבה. ניקוד: 9
 • אפשריוּת: יישום ההצעה יניב הענקת הטבות נרחבות לפדויי שבי, כמבוקש. ניקוד: 2
 • קבילוּת: נוסח ההצעה מסתמך על ממצאי ועדה ומסביר באופן משכנע מדוע סובלים פדויי שבי ממחלות רבות יותר, אך אינו מבאר באופן משכנע את זכאותם למעמד חייל שנספה, גם אם נפטרו אחרי עשרות שנים. ניקוד: 7
  ניקוד סופי: 30

  הצעת חוק חינוך לסובלנות בבתי הספר
  הצעת חוק 3887 הנמצאת כאן
 • כללי: הצעת החוק של עפו אגבאריה ואחרים מכוונת לכונן תכנית פעילות חינוכית בנושא סובלנות בבתי־הספר.
 • ישימות: התכנית תובעת היערכות והכנת תוכנית במשרד־החינוך, תקצובה ויישומה. ניקוד: 6
 • עלות: עלות התכנית תהיה כמה מאות אלפי שקלים בהכנתה, וסכומים של כמה מיליוני שקלים מדי שנה. ניקוד: 7
 • תוצאה: התוצאה תהיה תכנית נוספת של משרד החינוך, עניין שאינו רצוי בהכרח. ניקוד: 7
 • אפשריוּת: אין לתכניות משרד החינוך השפעה ידועה כלשהי על מגמות ותפישות בחברה. ניקוד: 9
 • קבילוּת: הטיעון המרכזי הוא כי מודעות לאלימות היא ראשיתו של פתרון או צמצום של התופעה, ואין תימוכין ברורים לטענה זו. ניקוד: 6
  ניקוד סופי: 35

  הצעת חוק הממשלה (תיקון - עקרונות לעבודת הממשלה והבטחת איכות השלטון)
  הצעת חוק 3886 הנמצאת כאן
 • כללי: ההצעה של יואל חסון מכוונת לרכז את עקרונות הפעולה הנדרשים מממשלת ישראל תחת קורת גג אחת, בכוונה שאלו ישמשו בחוקה עתידית. ארגון מחדש זה חורג מתחומה של הבדיקה המבוצעת כאן.

  הצעת חוק האזרחות (תיקון - ביטול סמכות בית משפט שהרשיע אדם לבטל אזרחות)
  הצעת חוק 3885 הנמצאת כאן
 • כללי: ההצעה של ג'מאל זחאלקה וחנין זועבי מכוונת לבטל את הסעיף בחוק האזרחות המאפשר לבטל את אזרחותו של אדם שהורשע במעשה ריגול או טרור. ההצעה נועדה להשיב את האזרחות לראש המפלגה לשעבר, שנחשד בריגול לטובת סוריה. אין זה המקום לבחון הצעה זו, שכן היא חורגת מתחום בדיקה זו.

  הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון - תחולה באזור)
  הצעת חוק 3884 הנמצאת כאן
 • כללי: ההצעה של אורי אריאל ואחרים מכוונת להחיל את תקנות חוק עידוד השקעת הון גם על שטחי יהודה ושומרון.
 • ישימות: החוק ישים לחלוטין כבר עתה, אף כי ההתנגדות הפוליטית לו ניכרת ועל־אף עלויות כספיות משתמעות רבות. ניקוד: 3
 • עלות: גבוהה מאוד. תוספת השקעה של עשרות מיליוני שקלים ואף מאות מיליוני שקלים מדי שנה. ניקוד: 9
 • תוצאה: התוצאה של החוק תהיה החלה של אזור פיתוח א' על אזורים נרחבים שמבחינה גאוגרפית ואחרת נמצאים מרחק קצר ממרכז הארץ. גם בהתעלם משיקולים פוליטיים, החלה זו בעייתית מאוד בהפלותה בין רמת גן, ראשון לציון או נתניה ואריאל או קדומים. ניקוד: 7
 • אפשריוּת: לחוק עידוד השקעת הון אין שום השפעה ממשית על השקעת הון, ולא תהיה לו השפעה על עידוד השקעת הון ביהודה ובשומרון. ניקוד: 8
 • קבילוּת: נוסח הצעת החוק מדגיש, באופן מטעה, את "אזורי הבקעה, צפון ים המלח, דרום הר-חברון וצפון השומרון," שעה שכמעט כל הנהנים יהיו יישובים ואזורי תעשייה הקרובים מאוד לאזור המרכז. ניקוד: 8
  ניקוד סופי: 35

  הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - שירותים מיוחדים לילד נכה)
  הצעת חוק 3883 הנמצאת כאן
 • כללי: הצעתם של זאב אלקין וחברי הכנסת מבקשת להעניק להורים לילדים נכים השתתפות כספית של הביטוח הלאומי במתן שירותים מיוחדים לילדם, בדומה להשתתפות הניתנת לנכים מעל גיל 18.
 • ישימות: ההטבה הניתנת משנה את התפישה הבסיסית של החוק, לפיה מוטלת חובה על הורה לדאוג לילדו, ולהציב את ההטבה הניתנת בדרגה אחת עם ההטבה לנכים מבוגרים, הנדרשים למימון שירותים מיוחדים. להענקת הטבה זו מתנגדים לא מעטים, וביניהם הנכים המבוגרים (שיתבעו הענקת הטבה מוגברת להם), הביטוח הלאומי, האוצר, וכן הלאה. ניקוד: 8
 • עלות: אסטרונומית, ככל הנראה. מאות מיליוני שקלים או מיליארדי שקלים, בגלל היקף ההטבות הנרחב. ההטבה היא גם פתח למעשה תרמית נוספים רבים (ויש כבר רבים היום). ניקוד: 9
 • תוצאה: התוצאה המבוקשת היא הסרת העול הכספי והפיסי של טיפול בילד נכה מהוריו, והעמסתו על שכם הציבור. המידה בה רצוי הדבר לציבור אינה ברורה. יש בהצעה גם מידה של אי-צדק: האם הורים לילדים שאינם נכים אינם נדרשים לעתים להשגיח על ילדם? האם הם אינם נדרשים להשקיע כסף וזמן יקר בנושאים הקשורים בטיפול בהם? ניקוד: 6
 • אפשריוּת: התוצאה המקווה העיקרית, העלאת ההטבה, ניתנת להשגה. התוצאה של שיפור באיכות החיים של הורים לילדים נכים גם היא ניתנת להשגה. התוצאה העקיפה—פגיעה באיכות חייהם של שאר אזרחי ישראל, היא התוצר הלא מכוון. ניקוד: 6
 • קבילוּת: ההצעה מוגשת בהנמקה שאינה נוגעת בליבת העניין אלא רק בקיום החוסר בשירות. ניקוד: 8
  ניקוד סופי: 37

  הצעת חוק הרשות לפיתוח הגליל (תיקון - מיזם חקלאי-תיירותי בגליל)
  הצעת חוק 3882 הנמצאת כאן
 • כללי: ההצעה של רוברט אילטוב ואחרים מכוונת לשפר את מצבם של מיזמים חקלאיים-תיירותיים (הניחוש שלי הוא שהכוונה למיזמים של כרמי ומחלבות בוטיק, פינות בעלי־חיים וכיוצא בזה). החוק מגדיר הקצאת מקרקעין לנושא, מנגנוני תיאום, זכות קניינית בשטח המוענק אם הפרויקט נמשך מעבר לזמן מסוים, ותמיכה בסיוע בפרויקטים כאלו.
 • ישימות: בינונית-נמוכה. הפעולה מול מנהל מקרקעי ישראל סבוך במיוחד, ונושאי הקניין הקרקעי המוגדר לפי שימוש בקרקע מוקצית הוא פתח לבעיות רבות. מתנגדים אחרים הם גורמים בעלי מונופול בשוק החלב, המתנגדים לפעולה כזו. ניקוד: 7
 • עלות: עלות התמיכה ועלות הפסד תשלומי הקרקע היא בסדרי גודל של עשרות מיליארדים לשנה. ניקוד: 8
 • תוצאה: יישום מוצלח של ההצעה יגדיל את מספר הגורמים החקלאיים המשרתים גם את הציבור הרחב ובהתחשב במרחבים המוגדלים יש בכך תועלת מסוימת. ניקוד: 2
 • אפשריוּת: סיוע מסוים, ובייחוד האפשרות לביסוס קניין קרקעי בעקבות שימוש מגדיל מאוד את האפשרות שהתוצאה המקווה תושג. ניקוד: 2
 • קבילוּת: הצעת החוק מורכבת ועשויה בקפידה, ויש בה התחשבות ב'צדק הטבעי' הנובע מהשקעת משאבים של בעל רישוי שימוש בקרקע בפיתוחה, כשי שיוכל ליהנות מפירות השקעתו. יש בעייתיות בהחלה הרטרואקטיבית של החוק. ניקוד: 3
  ניקוד סופי: 22

  הצעת חוק האזרחות (תיקון - ביטול האפשרות לבטל אזרחות לאזרח שהפר אמונים למדינת ישראל)
  הצעת חוק 3881 הנמצאת כאן
 • כללי: בדומה להצעה 3885 גם הצעה זו של ג'מאל זחאלקה וחנין זועבי מכוונת לבטל את הסעיף בחוק האזרחות המאפשר לבטל את אזרחותו של אדם שהורשע במעשה ריגול או טרור. ההצעה נועדה להשיב את האזרחות לראש המפלגה לשעבר, שנחשד בריגול לטובת סוריה. אין זה המקום לבחון הצעה זו, שכן היא חורגת מתחום בדיקה זו.

  הצעת חוק נציבות זכויות הילד
  הצעת חוק 3880 הנמצאת כאן
 • כללי: ההצעה של זבולון אורלב ואחרים מכוונת להקים בישראל את הנציבות לזכויות הילד תחת משרד המשפטים, בדומה לנציבויות במדינות אחרות.
 • ישימות: ההצעה הועלתה בעבר והוסרה מסדר היום, שכן עיקר הבעיה ביישומה הוא ההוצאה הנכבדת הכרוכה בהקמתה ובפעולתה. ניקוד: 7
 • עלות: נכבדת למדי: מיליוני שקלים במקרה הטוב, ויותר מעשרה מיליון שקלים במקרה הסביר יותר. ניקוד: 8
 • תוצאה: לא ברור אם הקמת רשות ביורוקרטית נוספת אכן תיצור מציאות רצויה יותר, לבד מייצור ביורוקרטיה נוספת הכרוכה בה. ניקוד: 6
 • אפשריוּת: אם התוצאה המבוקשת היא שיפור השמירה על זכויות הילד, יש אפשרות לקידום מסוים בנושא זה, אף כי יש אפשרות סבירה מאוד כי הנציבות תעסוק פחות בתיאום ויותר בניסיון לנכס לעצמה סמכויות. ניקוד: 6
 • קבילוּת: נוסח ההצעה נסמך בעיקר על העובדה כי יש נציבויות כאלו במדינות אחרות ועל ההנחה כי הקמת נציבות "מיוחדת" היא פתרון טוב לבעיות ("גוף בעל מחויבות לתחום זכויות הילד, בעל מומחיות, הכרה של תחומי החיים הנוגעים לילדים ונגישות לכל זרועות השלטון יכול להוות מנוף מרכזי לקידום הנושא"). ניקוד: 5
  ניקוד סופי: 32


  הצטרפו לקבוצת הקוראים המרגשת בפייסבוק וזכו בעדכונים


 •