פילה שקוראים לה גילי
 


ובכן, כך מתנהלים ענייני הרשות המבצעת. ב-23 בינואר 2012 התקיים דיון של הוועדה המייעצת לתמיכות בעיריית ירושלים, כדי לדון ב"קריטריונים למתן תמיכות למרכזים קהילתיים המספקים שירותים ומייצגים אוכלוסיה ייחודית בפריסה כלל עירונית שאינה יכולה לקבל מענה ברמת השכונה."

לשם הארוך הייתה סיבה טובה, שכן הוא נועד כדי לשרת את תועלתו של מוסד אחד בלבד—"הבית הפתוח" המשרת את הקהילה ההומואית בירושלים, אך אינו יכול להיחשב מרכז קהילתי-שכונתי. ההצעה שעלתה על הפרק קבעה תקנים מסוימים של פעילות ומחזור כספי, שבהתאם להם תוענק התמיכה—ורעיון זה היה לצנינים בעיני אנשי "הבית הפתוח." מטרת מנכ"לית "הבית הפתוח," שנכחה בדיון אך לא צוינה בשמה, הייתה למנוע את העברת הקריטריון ולהמשיך בהעברת הכספים ל"בית הפתוח" בלי קריטריון. וככה זה הלך:

בפתח הדיון הכריז הרב שלמה רוזנשטיין, חבר הנהלה ויו"ר הוועדה, על נושא הדיון, בו השתתפו כמצביעים ארבעה: מר יעקב כחלון, סגן ומ"מ ראש העיר, מר דוד הררי, סגן ראש העיר, ומר יוסף פפה אללו, סגן ראש העיר.

שלמה רוזנשטיין: מדובר בכותרת קריטריון הכי ארוכה שנקבעה במדינת ישראל מ-1948.... אנחנו מכירים את הקריטריונים, אז לכן אין הרבה מה לדבר.

אלא שליוסף פפה אללו, סגן ראש העיר, היה הרבה מה להגיד. אחרי שהובס בהצבעות כמה פעמים קודם לכן, הוא בא חמוש במנכ"לית "הבית הפתוח" אשר, כפי שציין יו"ר הועדה "נוכחת בדיון, ומדריכה אותך לגבי הטיעונים בוועדה, ממרקרת לך את הציטוטים מה אתה צריך לומר לסטנוגרמה." פפה אללו היה נחוש לבטל את הקריטריונים.

פפה אללו: אני אומר הסתירו מאיתנו, המסמך המקורי כל הזמן הסתירו, ואני אומר לך כל זה עשוי על מנת שהבית הפתוח יקבל פחות ופחות... אני יש לי פה את החוות דעת של יוסי חביליו, שיוסי חביליו יועץ משפטי שטיפל בנושא המליץ, הוא המליץ, הוא אמר הדרך הנאותה והדרך של בית-המשפט הדריך אותנו זה היה שתיים, או קריטריונים ייחודיים, או לעשות כפי שעושים בתל-אביב, ערים אחרים, מה אנחנו שונים מערים אחרים? נותנים במיוחד, כמו אנחנו נותנים לגן-החיות, כמו אנחנו נותנים לתיאטרון בעניין אחר, יש מוסדות שלא נכנסים בפול של תמיכות, אלא זה מסודות מיוחדים, אם זה גן החיות אני לא נותן, נותנים מיליון וחצי לתיאטרון מבחינת תמיכות של תקב"ר נוהגים ככה וככה, אני מציע כאן בסכום דומה, סכום דומה למה שבית-המשפט, הגענו דרך בית-המשפט לתת תקציב לבית הפתוח, וזה גם המלצה של יוסי חביליו במילים אחרות.
פפה אללו מציע, בדרכו המבולבלת משהו, לא ליצור קריטריונים ברורים אלא להגדיר את "הבית הפתוח" כמוסד מיוחד ולתקצב אותו בהתאם. כפי שמעיר לואיס גולדברג, מנהל המחלקה לתאום מחקר, שהיה נוכח בישיבה, "הבית הפתוח" זכה לתקצוב גדול פי שלושה (180 אלף שקל) מאשר מרכזים קהילתיים לא ייחודיים. באותה הזדמנות מתברר גם כי לא רק שלא היה מסמך סודי אלא שמסמך הקריטריונים שעמד בפני הוועדה בדיון היה זה שהוגש לוועדה המקצועית והציבורית במועצת העיר הקודמת, ושפפה אללו, בפועל, הצביע עבורו בעבר. עתה הוא שינה את טעמו, ולפתחו מוטלת המשימה 'למרוח' את הנקודה ולמנוע העברת הקריטריונים. הבעיה העיקרית: השפה העברית.
דוד הדרי: אפשר לדבר אדוני היו"ר? מה כמה זמן?
שלמה רוזנשטיין: זה היה קריאת ביניים, פפה בבקשה יכול להמשיך.
פפה אללו: אתה יכול להשתיק.
שלמה רוזנשטיין: אף אחד לא משתיק סליחה, סליחה.
פפה אללו: תראה פה בפרוטוקול.
שלמה רוזנשטיין: דוד שב.
דוד הדרי: אני גם מבקש לדבר.
שלמה רוזנשטיין: אתה תדבר אחר כך, אף אחד לא משתיק.
פפה אללו: עוד לא סיימתי.
שלמה רוזנשטיין: רגע פפה... אני נותן לך את האפשרות להמשיך לדבר, אין סטופר על הלוח למעלה, דבר מעכשיו עד 7.
פפה אללו: נראה אני אגיד לך, שאני למדתי גמרא, למדתי גמרא של הספרדים, זה שונה.
דוד הדרי: זה אותה גמרא פפה, זה אותה גמרא.
פפה אללו: בסדר.
דוד הדרי: הפרשנים הם שונים, זה אותה גמרא, גם הפרשנים של הספרדים (לא ברור) אותם מהאשכנזים.
שלמה רוזנשטיין: להזכירך בגמרא כולם היו שם עיראקים, מה זה גמרה של ספרדים.
פפה אללו: הנוסח הטורקי.
שלמה רוזנשטיין: הם היו בבבל, מה? תלמוד בבלי.
פפה אללו: הנוסח הטורקי, לא הנוסח הפולני... זה גמרה אחרת. שיעור של גמרא, אם זה ככה אני רוצה להגיד כמה עניינים, קודם כל הטיוטא או טיוטא אני לא אמרתי, ושיהיה עוד הפעם בסטנוגרמה, לא אמרתי אף פעם שהגיע לשולחן הזאת, אבל הגיע לשולחנות אחרות, וידעו בשולחנות האחרות, וידעו אנשים,
שלמה רוזנשטיין: שולחנות אחרים.
פפה אללו: בכירים מאות, מאות בכירים בעירייה, ואם אנשים של איגודים או קהילתיים, איגודים קהילתיים, היה איזה מין כימיה שהולכים על משהו שאפשר ללכת, פתאום שינו אותם, זה לגיטימי, אבל היו צריכים להגיד גם לנשים שהן ידעו לאיזה כיוון הולכים, ולא הכל יצא בשקט, וזה מה שאני אומר, עכשיו בקשר לעניין,
וכאן נכנס דיון ממושך שלא ממין העניין, ואחריו פפה אללו ממשיך:
פפה אללו: החוות דעת שקיבלנו מהיועץ המשפטי החדש, אמנם שכבר אנחנו לומדים בזמנים שקבעו את המסמך של משרד הפנים, שבספטמבר היינו צריכים לקבוע, על מנת לא לעמוד בצורה כזאת, חייבו אותנו, דחייה ודחייה, ודחייה, והצגה שהיה פעם הקודמת, מה פתאום אנשים שאף, אף אני אומר לך, זה היה מעניין.
קובי כחלון (מ"מ ראש העיר): אבל הקהילה הגאה כל כך גאה, למה היא צריכה לעמוד בפתח ולבקש כסף?
פפה אללו: קובי אני יודע שאתה באמת גאון ויש לך 180 IQ, אני חצי גאון, יש לי 90 IQ.
קובי כחלון: אם הייתי גאון לא הייתי פה.
פפה אללו: אבל בוא נדבר אני אומר לך, בוא נדבר, אני אגיד לך, מה קורה ששני חברים שהתנגדו ובגלל זה נפל, לפני שבועיים שלוש, נפל בישיבה הזאת, אם זה אותו מסמך, מה קרה שפתאום אז היו נגד טוטאלית ועכשיו בעד טוטאלי?
שלמה רוזנשטיין: מי נגד טוטאלי? על מה אתה מדבר?
פפה אללו: אני אגיד לך, מה שקרה שגילו פתאום את השינויים שנעשו.
שלמה רוזנשטיין: תפסיק! מה זה הקונספירציות האלה?
פפה אללו: קודם כל אל תעשו לי משפט דרייפוס בבקשה.
שלמה רוזנשטיין: פפה, בסדר, אתה מדבר לא לעניין, ואף אחד לא בעד, ואתה לא יודע מה עמדתנו, אל תגיד לי מי בעד ומי נגד.
פפה אללו: אנחנו נראה.
שלמה רוזנשטיין: המסמך לא שונה, תודה רבה. הסתיים.

מצד הדיון, אללו ביצע את התמרון אותו ביקש לבצע: הוא תמרן את יו"ר הוועדה למצב בו הוא צריך להוכיח לאללו כי דעתו אינה משוחדת, וכי הוא אינו מתנגד מטעמים עקרוניים ל"בית הפתוח." אללו המשיך להדגיש את הנקודה, ולנסות ללחוץ את יו"ר הוועדה:
שלמה רוזנשטיין: מה הוא רוצה? הוא רוצה כותרת בעיתון, מה זה מה הוא רוצה?
פפה אללו: אני יכול לדעת.
שלמה רוזנשטיין: אין לו מה לדבר, הוא מדבר שטויות... פפה עם כל הכבוד, אתה מדבר ערימות של שטויות.
פפה אללו: אני לא אומר לך שאתה מדבר שטויות, אני לא מדבר.
שלמה רוזנשטיין: כי אני לא מדבר שטויות... אתה מדבר שטויות.
פפה אללו: כל מה שאתה לדבר זה לשלול את הבית הפתוח.
שלמה רוזנשטיין: אני מדבר על עמדתי, מדבר על עמדה עניינית
פפה אללו: הדרג המקצועי חבל, עשו לי כבר תרגיל כזה, שאני מדבר בטלפון ואחר כך הצביעו.
שלמה רוזנשטיין: דבר, דבר. הנה הקונספירציה המשיכה.
פפה אללו: אני רוצה רק להגיד... חלק גדול שהמינהלים הקהילתיים לא צריכים שכר דירה, בגלל שמקבלים דירות, מבנים, זה ככה בוודאי, בוודאי שמתי אנחנו רואים את הסכום מהם, הם צריכים להיות פחות, תנו לבית הפתוח מבנה, ואני אומר לך גם הם יסתפקו ב-68 אלף שקל... כמה כסף חוץ מהתמיכות מקבלים את המינהלים הקהילתיים, דרך תרבות, דרך ספורט, דרך מי שיודע מה, מקבלים, אני אומר לך, מאות מאות אלפים של כספים, והבית הפתוח לא מקבל. כמה כסף מקבל נוער, נוער כללי, הבית הפתוח לא מקבל גרוש לנוער שלה... מחלקים כסף לילדים עם מוגבלויות, הבית הפתוח לא מקבל גרוש, כל מה שהיא מקבלת היא צריכה להשקיע, בנשים, בילדים, בילדים עם מוגבלויות, עם כל מה שאתם רוצים, אם זה ככה בוודאי שהכסף הזה לא נותן לה לבצע את הפעולות שהחברה דורש, בסדר זה בינתיים.
הדיון נמשך ושלמה רוזנשטיין, יו"ר הוועדה, מביע את דעתו:
שלמה רוזנשטיין: הקריטריון שעיריית ירושלים מציגה... הוא קריטריון של... לשחק בנדמה לי... להגיד את "הבית הפתוח" במילים אחרות, ולעטוף את זה בכל מיני מילים. אילו הוועדה המקצועית החליטה לייצר קריטריון שהוא קריטריון חד-משמעי שעומר, אני רוצה לתת כסף ל"בית הפתוח"... אז זה בסדר, יגישו קריטריון מסוג כזה, מועצת העיר תחליט כן או לא... תפירת קריטריון וכותרת שמצביעה על הקצבה מסוימת למישהו מסוים לגמרי, זה פיקציה. זה לא מתאים לוועדת תמיכות... הרעיון של תמיכות זה קריטריון שוויוני שמסוגלים לגשת אליו כמה וכמה אנשים... לתפור קריטריון זה בעצם כמו כאילו שתכניסי סעיף תקציב בתוך ספר התקציב של העירייה... קריטריונים אמורים להיות כמה שיותר שקופים. ולכן הנושא של קריטריון ספציפי לבית הפתוח, הוא אני לא אוהב אותו, למרות שעיריית ירושלים כבר עשתה דברים כאלה... שכתוב שמה קריטריון לגן חיות בגודל מעל 1,000 דונם שיש שם פילה שקוראים לה גילי... ויש שמה נמר שקוראים לו טיגריס... כתוב שמה קריטריון שחוץ מהמלים גן החיות התנ"כי הכל כתוב בו."
במלים אחרות, רוזנשטיין התייצב לצידו בעניין זה. פפה אללו ביקש לסנדל את הקריטריון כדי לאפשר חלוקת כספים ישירה ל"הבית הפתוח." רוזנשטיין התנגד לקריטריון כי זה היה תפור, בכל זאת, במידה הדוקה מדי לצרכיו של "הבית הפתוח"? האם כוונתו הייתה לסנדל את התקצוב בשלב אחר? לא ידוע. פפה אללו פתח במתקפה נוספת:
פפה אללו: תראה עם כל העניין של גן החיות, וגן החיות, או לא גן החיות, בוודאי שם יש שני גן-חיות, צריכים להתחלק בתמיכות של גן החיות, כמו יש גם לעמותה של חתולים וכל מיני
שלמה רוזנשטיין: יש שני עמותות של חתולים
פפה אללו: בדיוק, ברגע שיהיה, ואני אומר את זה עוד הפעם פה, על מנת שלא יהיה בעיה, ברגע שיהיה שני, שני קהילות גאות, אחד זה ספרדי אחד אשכנזי לא יודע, תקרא, או אחד אני אומר הדרומי, ואחד הצפוני יהיו שני קהילות גאות, צריך בוודאי להתחלק את הכסף הזה בין שני הקהילות, אבל כל עוד מדובר על קהילה גאה אחת, היא מקבלת את כל הקופה. עכשיו ההצעה שלי... דרך בית-המשפט שילמנו ב-2011, שנשלם ב-2012.
כאן מנסה אללו לבצע תמרון נועז, ולהעלות על שולחן הוועדה הצעה לתקצב את "הבית הפתוח" בהחלטת הוועדה.
שלמה רוזנשטיין: הצבעה, לא. אני לא מעלה להצבעה את ההצעה שלך, כי ההצעה שלך היא לא רלוונטית... אין בסמכותה של הוועדה הזאת, וזה לא השולחן כדי לקבל הצעה כזאת.
פפה אללו: הם מביאים את זה לוועדה המקצועית, אל תשחק איתי, וכמה פעמים... בא למקצועית, אני מבקש להצביע, ואם לא שיירשם שלא יצביעו עבור ההצעה שאני ביקשתי.
רוזנשטיין לא אוכל את התרגיל ומפנה את הדיון ליועץ המשפטי, עו"ד דן בנטל, כדי שזה יחווה את דעתו כי לא ניתן להצביע על התקציב משום שמדובר בוועדת תמיכות (המחליטה על קריטריונים) ולא בוועדת כספים (המקצה כספים).
בנטל הצביע על־כך שהחלטת בית־המשפט לא הייתה לתקצב את "הבית הפתוח" אלא שהעירייה אינה יכולה להימנע ממתן תמיכה בפרמטרים מסוימים, אבל לא קבע כי יש לתת סכום מסוים ל"בית הפתוח." משום כך, מספר בנטל, הוחלט לתפור את הקריטריונים כך שיתאימו ל"בית הפתוח," אך עדיין נותרה אפשרות לגישה לתקציבים של גורם אחר:
עו"ד דן בנטל: כמו שאומר הרב רוזנשטיין, תמיכה לא יכולה להיות נעולה לפי מישהו מסוים... בית המשפט לא קבע, לא קבע יעד, שהעירייה צריכה להעביר סכום כסף מסוים, ממש להפך, הוא אמר שהעירייה צריכה להפעיל את שיקול הדעת שלה בעניין הזה.
פפה אללו: יוסי חביליו המליץ אותו דבר, אמר, תלכו בדרך של תל-אביב (כלומר, תקציב מיועד במפורש), ואני חושב שזה הדרך הכי נכונה, מבטל את כל הסכסוכים.
כאן מועלית ההצעה להצבעה. קובי כחלון תומך בה, פפה אללו ורוזנשטיין נגדה, ואילו דוד הדרי נמנע. הקריטריון אינו מאושר.

האינכם סבורים שיש משהו מרתק בעובדה שכך מנוהלים ומחולקים כספי ציבור? אותי, זה מרגיע.

אז תלך ברגל
מעולמה הקסום של מערכת המשפט. מר דוד אקסלרוד נעצר על־ידי המשטרה ובדיון על הארכת מעצרו קבע השופט כי יש לשחררו מיד. שב"ס, האמון על הטיפול בעצורים, סרב להסיע את אקסלרוד לבית המעצר, כדי שיוכל לאסוף את חפציו והציע לו, כחלופה, להמתין עד לסוף יום הדיונים ואז לנסוע באזיקים—אף שהוא אדם חופשי—אל בית המעצר. אקסלרוד בחר ללכת ברגל אל בית המעצר, במכנסיים נטולי חגורה ובנעליים ללא שרוכים. וזה קרה פעמיים.

אקסלרוד עמד על כבודו ותבע כי ישולמו לו פיצויים על ההשפלה והנזק שבהליכה לאורך 7.5 ק"מ בשולי כביש ראשי, עד לבית המעצר. המדינה טענה כך:

לא ניתן להצביע על נזק ממשי כלשהו שנגרם לתובע בגין האירועים, ולמעשה ככל שהייתה פגיעה בתובע הרי שזו מתמצה בתחושותיו הפנימיות הסובייקטיבות אשר נבעו מחששו הערטיאלי שמא לטענתו אלפי עיניים סקרניות הביטו בו בזלזול בעודו מתהלך על שולי הכביש... הואיל והתובע צעד בשולי הכביש המהיר ספק אם הנהגים הסיטו את מבטם מהדרך כדי לבהות בתובע מתהלך לו בצהרי היום וספק אם תמונה זו נשארה חרוטה בזכרונם עד היום.


ובית המשפט פסק, בתגובה:

תשובה זו של המדינה הינה כה תמוהה וחריגה בעיני עד כי אני מקווה כי מדובר בתקלה או בניסוח אומלל בלבד, ולא בניסוח שהינו פרי מדיניות של הפרקליטות או השב"ס.


לאקסלרוד נפסקו פיצויים בגובה 14,000 שקל ושכ"ט עורך־דין.הצטרפו לקבוצת הקוראים המרגשת בפייסבוק וזכו בעדכונים


 
 
רשימת תגובות (12)
 
 
TIME
26/1/2012
נכתב על ידי גרי

כמה זמן ארך דיון בסוגיה זו או אורך בסוגיה דומה? אני מתייחס למשפט.
 
 
 
 
תהיה
26/1/2012
נכתב על ידי focus

איך זה שהרב שלמה רוזנשטיין ומר יוסף פפה אללו הצביעו שניהם נגד הקריטריון, למרות שהאחד כמדומני היה רוצה למזער את התמיכה בבית הפתוח והשני למקסם אותה?

האם זה אומר שהקריטריון הוא בעצם סוג של פשרה, שנדחתה על ידי שני הקצוות?
 
 
 
 
אוח, איזו עברית נפלאה..
27/1/2012
נכתב על ידי גרשון

בפרט פפה, אבל גם רוזנשטיין לא טומן את לשונו בצלחת.
 
 
 
 
זמן הדיון
27/1/2012
נכתב על ידי אורי רדלר

האירוע התרחש בשנת 2008 (יוני) והתביעה הוגשה כנראה בשנת 2009 (לפי מספרה המסתיים ב-09). הדיון בפועל החל בשנת 2011.
 
 
 
 
לפוקוס - זה גם הניחוש שלי (שהפשרה לא נשאה חן בעיני אף צד) - אבל זה רק ניחוש
27/1/2012
נכתב על ידי אורי רדלר

ואולי, גם הם רק מנחשים.
 
 
 
 
2
27/1/2012
נכתב על ידי גרי

לא, אני מתכוון כמה זמן ארך הדיון בבית המשפט, 20 דקות, שעה, שלוש שעות?
 
 
 
 
מגיעים לו 150 שקל
27/1/2012
נכתב על ידי יוסי

75 שקל לכל מונית שהיה צריך לקחת מבית המשפט לתחנת המעצר.

שופטים טיפשים.
 
 
 
 
חח, יוסי אתה מצחיק. לקחו לו את כל החפצים האישיים בכניסה למעצר,
27/1/2012
נכתב על ידי יוסי ש.

אבל השאירו לו כסף?
 
 
 
 
בדיקה
18/2/2012
נכתב על ידי בדיקה

בדיקה [b]בדיקה[b/] בדיקה
 
 
 
 
עוד בדיקה
18/2/2012
נכתב על ידי בדיקה

בדיקה [b]בדיקה[/b] בדיקה
 
 
 
 
בדיקה נוספת
18/2/2012
נכתב על ידי בדיקה

בדיקה בדיקה בדיקה
 
 
 
 
בינגו! :)
18/2/2012
נכתב על ידי בדיקה