שני עורכדינים בקליפת אגוז
 
Facebook עמוד הספר (שלי! החדש!) בפייסבוק
very small קנייה מקוונת (בהנחה קורצת)


דו־קרב תלת־השמצתי בין עו"ד דורון ברזילי ראש לשכת עורכי־הדין, וקודמו בתפקיד, עו"ד שלמה כהן. זה מתאר את עמיתו הנכבד, לכאורה ועל דרך הפרשנות המרחיבה שיש בה קורטוב משל, כבבון שטרם נגמל מאכילת בוטנים, והשני משיב לו, אגב כרסום שוטף של פרי אדמה פופולרי בטענה, לכאורה, ממנה משתמע, להלכה ובלי לפגוע באספקלריה שבאספמיא, שבבון אבא שלך.

וכמו שמסתבר במקרים רבים, לכאורה, בהם מעורבים, על פניו, עורכדינים, כי, כפתור ופרח, שומו שמיים והאזיני ארץ פלוס מע"מ בקליפת אגוז, שני הצדדים מחזיקים ידם האחת על טליתו של זה וביניהם חלה הפרוסה על הארץ והמשליך עיקרו יצא מקורצתו.

הסיפור מתחיל במכתב של ברזילי, שקרא להדיח את השופטת ורדה אלשיך מתפקידה (בגלל פרשת "הפרוטוקול המשופץ") וטען כי יש להפעיל מחדש את מנגנון משוב השופטים. בין השאר שילב ברזילי בדבריו פנינים כמו:

חוות דעת זו, אשר מסקנותיה ברורות, מציבה אותנו כאחראים להתנהלותה התקנית של מערכת המשפט בישראל ואין ברירה אחרת, אלא שאומרת, שעם כל הצער בדבר, על כב' השופטת ורדה אלשיך שמכהנת בנוסף, כיו"ר נציגות השופטים, לסיים את תפקידה במערכת המשפט


לטענות הגיב בתוך זמן קצר עו"ד כהן שחלק על ברזילי ואחר־כך חלק לו ציונים: "אבקשך להיעזר במישהו השולט בשפה העברית כאשר אתה כותב מסמכים בשפה זו. הלשון העילגת ושגיאות הפיסוק שבמכתבך מביישות את כולנו."
לכך הגיב ברזילי בתוך זמן קצר

ביקורתך ביחס למטרות המשוב שגויה מיסודה וחסרה מבחינה לוגית. אכן, מטרתו העיקרית של המשוב היא לתת בידי מערכת המשפט אספקלריה רוחבית על המתרחש בין כותלי בתי המשפט. כדי לתת את אותה אספקלריה (אגב, זו מילה שלמדתי במיוחד בשבילך, עו"ד כהן), המשוב בהכרח מתייחס באופן פרטני לשופטים ספציפיים.


כל שאמרתי - ומאחר שאינך עילג כמוני, אני משוכנע שהבנת זאת - הוא שאילו המשוב היה נערך, ייתכן שבידי מערכת המשפט היו מצטברים די נתונים ביחס לשופטת אלשיך, שלא מן הנמנע שהיו מאפשרים, אולי, טיפול מוקדם בהתנהלות.


לקחתי לתשומת-לבי את הערתך הבונה ביחס לאופן העילג שבו אני מנסח את מכתביי, אשתדל מאוד להשתפר להבא. לדאבוני, כמי שמשפחתו מתגוררת בדרום הארץ וכמי שנאלץ לסייע בפרנסת המשפחה מאז היותו נער, לא היה לי די זמן לתרגל צקצוקי לשון וחידודי מילים. אשריך.


כך במקור. לא המצאתי כלום.

אל תוך הקלחת מהר לזנק פרופ' רון שפירא, שהעיר כי גם שפתו של אביר העברית כהן דלה ועילגת.


הצטרפו לקבוצת הקוראים המרגשת בפייסבוק וזכו בעדכונים