היהודים נמצאים היום בתל אביב במיעוט
 


אישתון ומלחמתו בארבעים האחוז
אישתון, העיתונאי-שאיש-אינו-יודע-את-שמו (כלומר, אני לא יודע את שמו) חוקר מי אמר, מתי, למי ועל בסיס מה כי ארבעים אחוז מהפשיעה (במחוז יפתח (יפו ודרום תל־אביב) או בארץ כולה) היא של מהגרי עבודה מאפריקה? המעקב פתלתול (וגם מזכירים את "האונה") אך המסקנה אליה מגיע אישתון ברורה: מדובר באגדה אורבנית. אין ולא היה נתון כזה.

אישתון גורס, ביחס לאחרים שדנו בנתון[1] כי "כל הכותבים הללו דיברו על כך שאין תימוכין לטענה [על ארבעים האחוז, א.ר.], אך לא הפריכו אותה בפועל (לכל היותר הציגו נתונים שמראים שהיא לא סבירה, אך לא בלתי אפשרית)." אך אישתון עצמו אינו עובר את הרף שהוא מציב.

מנקודת מבט עיתונאית גרידא, אישתון צודק: הוא מביא תגובה רשמית של המשטרה האומרת כי "משטרת ישראל מעולם לא העבירה נתון כלשהו התומך בטענה כי 40 אחוז מכלל העבירות במחוז ת"א מבוצעות ע"י זרים." זה מה שנדרש עיתונאי לעשות: לקבל אישור או הכחשה ממקור רשמי. המסקנה המתבקשת אצל אישתון היא כי "טענת ה-40% היא שקר מוחלט."

אך אישור או הכחשה כאלו אינם מעלים או מורידים הרבה מנקודת מבט מוחלטתית או וודאיתית. בהחלט ייתכן כי אדם כלשהו במשטרה מסר נתון כזה בלי שתהיה לו סמכות או אפילו ידיעה. יתר על־כן, גם אם איש במשטרה לא מסר נתונים כאלו, והם התקבלו ממקור אחר, אין הדבר מוכיח או מפריך את הנתון. למעשה, הנתון נכון. כפי שאראה, אם הוא נכון, כי אז המצב טוב מששיערנו.

כימרת ארבעים האחוז הופיעה בכתבה ב"מעריב" מה-22 במרץ 2010, המצטטת "קצין במשטרת תל אביב": "כ-40 אחוז מכלל מעשי הפשע המתרחשים במרחב יפתח מבוצעים על ידי פליטים ממדינות אפריקה כמו סודן, אריתריאה וחבל דרפור. אנחנו מדברים על בעיה שהיא כבר מעבר למקומית והפכה ללאומית. מדובר באוכלוסייה שיש בה מספר רב של מחוללי פשיעה אלימה. מתחילת השנה היו ארבעה מקרי רצח בהם היו מעורבים פליטים מאפריקה. מדובר בדקירות, תקיפות אלימות ומעשי שוד." בכל שרשור שהצלחתי לשרשר, כתבתם של אבי אשכנזי ונתיב נחמני היא המקור המוקדם ביותר בו מצוטטת הטענה. המקור, אותו "קצין במשטרת תל אביב" מצוטט אלמונית, אך בסמוך מוזכר בשמו סגן-ניצב רפי רגב המצטט מפי תוקפי הקשיש את האמירה "יהודי מלוכלך, צריך להרוג את היהודים."

לא ניתן לקבוע בוודאות אם רגב היה זה שסיפק את הציטוט הנוסף מפי "קצין במשטרת תל אביב"? לפי הגיוני, עם זאת, בהחלט ייתכן שכך היה. לפי שורת כתבות נוספת של נחמני ואשכנזי (לדוגמה כאן, וכאן וכאן) יש סוג של אחוות מקור-עיתונאי בינם לבין רגב. הכתבה אינה כוללת צילום או מידע (כמקובל), אינה מופיעה במקור אחר, ומניסוח הדברים עולה יותר מרמז כי הכתבים לא היו במקום ושאבו את כל המידע שהיה בידיהם משיחה עם רגב או מאדם אחר במשטרת תל־אביב.

המספר המעוגל, ארבעים אחוז, מצביע ככל הנראה על־כך שהנתון שנמסר יסודו בהתרשמות ולא בנתון קשיח. עם זאת, הנתון נשמע סביר. מרחב יפתח אחראי לאזור שכונות דרום תל־אביב, יפו ואזור התחנה המרכזית ובאזור זה בהחלט סביר שנמצא כי 40 אחוז ממעשי הפשע מבוצעים על־ידי קבוצת אוכלוסיה המהווה חלק נכבד מאוכלוסיית מרחב יפתח.

לטענת היו"ר לשעבר של ועדת הכנסת לבעיית העובדים הזרים, המצב אפילו טוב משניתן לשער. באחד מדיוני הוועדה, בשנת 2012, הוא קבע כך: "בתל אביב, תקשיבו טוב למספרים, יש 400,000 יהודים, ויש קרוב בין 60,000 ל-70,000 מסתננים, עוד כ-110,000 עובדים זרים. היהודים נמצאים היום בתל אביב, בעיר תל אביב, במיעוט. אני חוזר על המספרים – היהודים בתל אביב נמצאים היום במצב של עוד מעט מיעוט." הנתון הוא ברייה פיקטיבית הלקוחה מדמיונו של כץ, אך אפילו אם יש מקצת צדק בטענתו, ברי כי למסתננים ולעובדים הזרים יש רוב מכריע בין יושבי מרחב יפתח. מכאן עולה, באופן מתבקש, כי אם הם מהווים רק 40 אחוז מהפשיעה במרחב בו יש להם רוב מכריע, כי אז לפי יעקב כץ שיעור הפשיעה בקרבם נמוך במיוחד.

מניפולציה בנתונים אינה נחלתו הבלעדית של ח"כ לשעבר יעקב כץ. לפי עדכון לדו"ח לכנסת (משנת 2011) של דר' גלעד נתן על פשיעת מהגרי עבודה מאפריקה, מובאים נתונים ממכתב שכתבה רפ"ק אורית חיימי בריגה, רח"ל מחקר אוכלוסיות במשטרת ישראל ב-22 במרס 2011: "לפי נתוני משטרת ישראל, ב-2010 חלה עלייה של 40% בפתיחת תיקים נגד חשודים יוצאי ארצות אפריקה שאינם אזרחים ישראלים ואינם יהודים: 703 תיקים בשנת 2010 לעומת 485 תיקים בשנת 2009."

בדיון שנערך בוועדה לבחינת בעיות העובדים הזרים זמן לא רב אחרי־כן, ב-23 במאי 2011, נשאה דברים רפ"ק אורית חיימי-בריגר, שהפעם הוצגה כראש חוליית מחקר אוכלוסיות במשרד לבטחון פנים (ולא במשטרה). חיימי-בריגר (או שמא חיימי-בריגה) מהמשטרה (או ממשרד הפנים) טענה כי הנתונים שמסרה מפורטים בדוח של נתן, אך מסרה נתונים שונים: "מגמת העלייה בשנת ‎2010 לעומת אשתקד ניכרת גם היא, עלייה של ‎45%."

בהמשך ארגה חיימי-בריגר תמונה קודרת: "בשנת 2010 נרשמו... שישה אירועים [ש]בוצעו על ידי הנתינים האפריקאיים... האירועים האלה מהווים כ- ‎4.2% מכלל אירועי הרצח, בסך הכלל ישנם כ-‎140 אירועי רצח במדינת ישראל מדי שנה." בנקודה זו התערבה דר' שירלי אברמי, מנהלת מרכז המחקר והמידע של הכנסת ומקשה: "את אומרת שהעלייה במספר התיקים, מקבילה לעלייה במספר המסתננים? אבל במסמך שגלעד נתן כתב... כתוב שיש עלייה של ‎40% של פתיחת תיקים אבל עלייה של ‎75% במספר המסתננים... [כלומר] לא רק ששיעור הפשיעה בקרבם אינו שווה לשיעור גידולם באוכלוסייה, אלא שיעור הפשיעה אפילו קטן. זה לא מה שאת אומרת עכשיו." חיימי-בריגר (או חיימי-בריגה) התפתלה לכאן ולכאן ולבסוף אמרה: "זה לא נכון לקחת אוכלוסייה כזאת ולקחת מספר כללי ולהשוות, זה לא נכון." כלומר, המניפולציה הזו נכונה כשהנתונים מתאימים לה (מספר מקרי הרצח) ופסולה כשהנתונים אינם מתאימים לה (מספר פתיחות תיקים).

מספר התיקים שנפתחו מגלה לנו עניין נוסף. משטרת ישראל אינה מפלחת בדוחות השנתיים שלה את פשיעת מהגרי העבודה מאפריקה בנפרד מנתונים אחרים ומציגה את הנתונים לגבי כלל הזרים. לפי נתוניה, מספר התיקים שנפתחו נגד תיירים ללא אשרה, עובדים זרים ומהגרי עבודה מאפריקה בשנת 2010 היה 1,345, שיעור של כ-6-7 מקרים לאלף בהשוואה לכ-45 מקרים לאלף בקרב האוכלוסיה בכללה. בשנת 2012 צמח נתון זה ל-2,723 תיקים, המהווים כ-10 תיקים לאלף איש—עדיין נמוך במידה ניכרת מהנתונים לגבי אוכלוסיית ישראל בכללה.

יעניין אתכם, אולי, להציץ בדיון בנושא זה הנערך ב"וויקיפדיה."

עניין של גרפיקה
גם גרפיקה היא עניין של גיאוגרפיה. או של משהו אחר.

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישרה, לרגל ראש השנה, כי אוכלוסיית ישראל מונה כ-8.081 מיליון תושבים. רשות האוכלוסין וההגירה (ההודעה אינה מופיעה באתר) כי בנתוניה רשומים כ-8.73 מיליון ישראלים. הסיבה לפער טמונה בעובדה שרשות האוכלוסין וההגירה מונה גם בעלי אזרחות ישראלית שאינם מתגוררים בה.

הקטנה שבה מבחינים
חלוקת האוכלוסין בישראל לא השתנתה הרבה בשנה האחרונה: 75.1 אחוז הם יהודים, 20.7 אחוז ערבים ו-4.2 אחוז הם "אחרים" (בעיקר עולים מרוסיה שאינם רשומים כיהודים). בעלי תכנות גליונות הנתונים הפיקו על־נקלה את התרשים הבא:

something

ב"ווינט," לעומת זאת, החליטו להיות יצירתיים והפיקו את התרשים הבא:

something

אין צורך ביכולות הבחנה יוצאות דופן כדי לראות שכך לא נראים 75 אחוז. מובן שהקוראים העירו על־כך ומיד אצו-רצו ב"וויינט" לתקן את המעוות:

something
אם תסובבו את התרשים תראו כי עדיין לא הגענו ל-75 אחוז, אבל אנחנו ממש קרובים. הבעיה היחידה היא שאנשי התרשימים שכחו להזיז את החץ המצביע על אוכלוסיית הערבים, כך שכעת מצביעים שני חיצים על האוכלוסייה היהודית.

ב"וויינט" מיהרו, אבל מיהרו מדי. התרשים שנמצא מיד מתחת לזה שהוצג כאן מציג את הגידול באוכלוסיה. גם הפקתו אינה מסובכת מדי.

something

אלא שהיא כנראה כן מסובכת מדי, כי זה מה שיצא ל"וויינט":

something

למרות מאמציה הכנים, אוכלוסיית ישראל הגדלה לא הותירה רושם ביד התרשימן או התרשימנית, ובשנת תשע"ד האוכלוסיה גדלה, אך עמודת האוכלוסיה נותרה באותו גובה.

והקטנה שבה לא מבחינים
כל־כך היו טרודים הכל בענייני השתלות דגל ישראל ברקע, עד שהעובדה המעניינת ביותר (בלעדי ל"האונה"! כולם שלוש פעמים ג'ימאליה!) עברה מבלי מבחין.

עובדה מעניינת אחת היא השינוי הדרמטי במספר ה"אחרים" בישראל. נתון זה, הכולל בעיקר עולים מרוסיה שאינם רשומים כיהודים, היה ככל הנראה קשה לאיסוף. לכל הפחות, כך עולה מהנתון הסינתטי שניתן על־ידי הלמ"ס — בערך 319 אלף "אחרים" — בשנים האחרונות. הפעם, מסיבה לא ידועה (אולי יהודים שביקשו להירשם חסרי דת?) קפץ המספר באופן דרמטי ל-345 אלף.

נתון מעניין נוסף הוא היחס שבין האוכלוסיה היהודית והערבית. בשנים האחרונות חלה ירידה דרמטית בשיעור הגידול באוכלוסיה המוסלמית בישראל: בשנת 2001 עמד שיעור הגידול השנתי על כ-3.5 אחוז בקרב האוכלוסיה המוסלמית, אך בשנת 2011 כבר צנח ל-2.5 אחוז לשנה.

נתונים אלו מתבטאים היטב גם בשיעור הגידול של האוכלוסיה הערבית ביחס לאוכלוסיה בכללה. בשנת 2002 מנתה האוכלוסיה הערבית רק 19.06 אחוז מהאוכלוסייה, אך קצב הגידול השנתי שלה הצביע על גידול של כמעט רבע אחוז בשנה. קצב גידול כזה היה אמור להביא את האוכלוסיה הערבית לכדי כ-23 אחוז מהאוכלוסיה בשנת 2013. זה לא קרה. האוכלוסייה הערבית מונה היום רק 20.67 אחוז מהאוכלוסייה, כשקצב הגידול שלה ביחס לאוכלוסיה בכללה הואט מאוד: גידול בקצב של כ-0.03 אחוז בלבד בשנת 2013. כלומר, קצב הגידול של האוכלוסיה הערבית השתווה לזה של האוכלוסייה היהודית. המעניין בכל זה הוא שההתרחשות הדרמטית הזו חלה במקביל לעצירה כמעט מוחלטת של העליה לישראל.

על המאבק בהשמנה
כאן.

מונופול מכון התקנים מתרחב גם ליצוא
או שלא. הכותרת ותוכן הכתבה אינם תואמים זה לזה.

הערות
1 ומזכיר גם את רחביה ברמן, את משה מזרחי ושרון רוטברד.


הצטרפו לקבוצת הקוראים המרגשת בפייסבוק וזכו בעדכונים


 
 
רשימת תגובות (20)
 
 
מה? איבדת אותי קצת
4/9/2013
נכתב על ידי שאול

אורי, אח שלו, אתה צריך עורך. נדמה לי שיש אולי משהו בפוסט הזה, אבל הנה מה שאין בו: שום הבחנה בין עיקר לטפל. מה הנקודה המרכזית שלך בפוסט? מה הטענה שאתה תוקף? אולי תתחיל בפריסת תכנית קרב - מיד אראה ש:א. , ב., ולא זו אף זו, אראה שג. ביחד, שלושת העובדות האלו מפריכות את הטענה ש...
כרגע יש שם המון נתונים אבל לא הצלחתי להבין את הטיעון
 
 
 
 
קצבאות ילדים זה רע
4/9/2013
נכתב על ידי עפר

בכל העולם הערבי,פרט לערביי ישראל, הפריון ירד במהלך שנות התשעים.
כאשר קוצצו הקצבאות ב2002,2003 מגמות הפריון הערבי התיישרו עם המגמות בשאר המרחב הערבי.
יש פחות ילדים עניים.הסיכוי של הילדים האלה לצאת ממעגל העוני גדולים יותר מהסיכוי של הוריהם.
הרצון הטוב של הסוציאליסטים להקל על הילדים העניים גרם לעליה במספרם. בדיוק כמו שקצבאות לנשים גרושות מעלה את אחוז הילדים העניים שגדלים בנפרד מאביהם.
הדרך לגיהנום רצופה כוונות טובות.
 
 
 
 
שאול, לגבי הבלבול
4/9/2013
נכתב על ידי אורי רדלר

שאול, זה מה שמכונה rumbling לערב חג. לא היה טיעון מסודר כאן או משהו להוכיח (בין השאר כי כתבתי מאמר אחר בנושא).

אבל אם בכל זאת. הטיעון של אישתון היה כי "טענת ה-40% היא שקר מוחלט." אני באתי וביקשתי להראות כי:

א. יש כאן בעיה. אישתון מניח כי 1) טיעון כזה לא הובא מפי המשטרה. 2) ולכן, הטיעון שקרי. אני טענתי כי אי אפשר להוכיח את 1 וגם אם הוכחת, לא נובע מכך 2.
ב. הטיעון נכון. בהחלט סביר ש-40 אחוז מהפשיעה במרחב יפתח הוא של מהגרי עבודה. בהתחשב במה שמכיל מרחב יפתח (יפו, תחנה מרכזית, שכונות דרום), יש סבירות לא קטנה שטענת השוטר אמת או קרובה לכך.
ג. ונכונות הטיעון מספרת לנו ההפך מכפי שרצו: אם המהגרים מאפריקה הם רוב באזור מרחב יפתח, כפי שטוענים יעקב כץ ודומיו, הרי שרוב המבצע רק 40 אחוז מהפשיעה מצביע על פשיעה נמוכה בקרבו.
ד. גילוי ראשוני כאן: הסטטיסטיקה של המשטרה נוגעת לכל הזרים (אוכלוסיה המונה כ-265 אלף איש) ולכן מספר המקרים הנטען מצביע על מצב טוב של הפשיעה בקרבם בהשוואה לאוכלוסיה הכללית.

מה שמראה שאם תתן לי מספיק זמן תמיד אמצא היגיון בסיפור.

 
 
 
 
לוגית יש עוד אפשרות
5/9/2013
נכתב על ידי עפר

אורי,לא אכפת לי מקצת אופטימיות אבל שכחת אפשרות נוספת. תת דיווח על פשעים של מהגרי עבודה. סביר להניח ששוהה בלתי חוקי לא ימהר להתלונן במשטרה ולכן פתיחת תיקים נמוכה יותר.
מי אמור לדווח על רצח של אדם שנמצא ללא אישור?
 
 
 
 
שני נושאים אחד לא קשור
5/9/2013
נכתב על ידי קיפוד רדיואקטיבי

בכל ישראל בילודה השתנתה כך שקצב הילודה של היהודים כמעט השתווה לזה של הערבים. לביטול הקצבאות ככל הנראה יש קשר חזק לכך...
ואוף-טופיק: נדב איל טוען כי הגבלת המחיר על הדירות הוכיח את עצמו במקומות אחרים בעולם, והוא טוען כי במקביל לפתיחת קרקעות ובניה זולה ההגבלה על המחיר גם תוכיח את עצמה בישראל:
http://www.nrg.co.il/online/1/ART2/504/873.html?hp=1&cat=479
לי זה נשמע לא כ"כ נכון. בעוונותי עשיתי recommand לכתבה ללא היכולת להגיב עליה.
 
 
 
 
אתה הולך להגיב לו בפייסבוק?
5/9/2013
נכתב על ידי עומר

 
 
 
 
לעפר
5/9/2013
נכתב על ידי אורי רדלר

עפר,

תת דיווח היא בעיה אנדמית באוכלוסיה ענייה, אבל הנימוק הזה בעייתי, משום שהוא מאפשר לנו לפסול כמעט כל נתון פשיעה שאינו רצח. מעט גניבות? הם לא מדווחים. מספר הנשים המתלוננות על הכאה ירד? הן שותקות. אין דיווחים על הכאת סודנים? הם לא סומכים על המשטרה, וכיוצא בזה.

זה גם עובד הפוך: יש עליה במספר הנשים המתלוננות על הכאה? התופעה לא התרחבה, אלא מדיניות המשטרה השתנתה. יש דיווחים על הכאת סודנים? הם סוף סוף כן סומכים על המשטרה.

לעתים, הטיעון הזה נכון (למעשה, במידה מסוימת הוא תמיד נכון) אבל התוצר (הלא רצוי) של נימוק כזה היא שאנחנו יכולים לטעון כל טענה רצויה, בלי בסיס עובדתי.

ואגב, שאלת: "מי אמור לדווח על רצח של אדם שנמצא ללא אישור?" - עפ"ר דיווח אנונימי. חוץ מזה, חוש הריח.
 
 
 
 
לקיפוד רדיואקטיבי
5/9/2013
נכתב על ידי אורי רדלר

אנסה להגיב כאן...
 
 
 
 
לקיפוד רדיואקטיבי
6/9/2013
נכתב על ידי עפר

פיקוח על המחיר גורם בשלב הראשון לצריכת יתר ע"י מעמד הביניים והעליון או לעליית מחירים קרטלית.
אם הפיקוח קבע מחיר נמוך ממחיר השוק ומישהו שגר בארבע חדרים ולא יכול לאפשר לעצמו חמישה חדרים במחיר השוק,יוכל לאפשר לעצמו חמישה חדרים במחיר מפוקח.
מצד שני אם נקבע מחיר גבוהה מהמחיר בתחרות חופשית הוא יהפוך למחיר מתואם,קרטל בחסות המדינה.
בנוסף מחיר נמוך יפגע במוטיבציה של קבלנים להכנס לתחום ולכן יוריד את ההיצע.
כך קרה בכל המדינות הקומוניסטיות והדוגמא האחרונה הוא המחסור בנייר טואלט בוונצואלה.
כמובן שיתפתח גם שוק שחור,למשל מחיר דירה מפוקח אבל תשלום מנופח על תוספת מטבח וכו'
בשלב הזה יתחיל משחק של חתול ועכבר. הרגולטור יכליל את מחיר המטבח בפיקוח והקבלנים ימצאו סעיף אחר לגלגל את מחיר השוק. אם לא ימצאו סעיף אז פשוט יקחו כסף בשחור.
את העלות הפיקוח נשלם כולנו.
 
 
 
 
אם כבר נכנסת לנושא סטטיסטיקת הפשיעה של המסתננים
7/9/2013
נכתב על ידי יובל

מדוע לא התייחסת למאמר מ״מידה״ על העיוותים בדו״ח של גלעד נתן(http://mida.org.il/?p=199)? אני מבין שהתייחסת רק לטענת ה-40% אבל האם לכתוב רק עליו איננה בבחינת אי התייחסות לכלל הסיפור?
 
 
 
 
עוד שמאלן מניאק חובב כושים
8/9/2013
נכתב על ידי המילטון

פרצופך התגלה, אורי.
 
 
 
 
הזדעזעתי מדברי המילטון
8/9/2013
נכתב על ידי עמוס

אני ימני בדעותיי ומבחינתי אנשים רבים צריכים להיות תושבי קבע ולא אזרחים ואם הם לא נאמנים למדינה צריך לגרשם ואני כמובן מתנגד לנישואי גויים אבל אני חושב שאורי צודק במאה אחוז.
אני מתנגד לגזענות וזלזול באנשים כאילו אינם בני אדם.
הפחד כמובן שלי הוא מבית המשפט בארץ שיגיד שזה לא הומני לא להפוך לאזרחים שווי זכויות את כולם וכמובן יגיד שאהבה(נישואין) הוא סיבה לתת אזרחות (לפי דעתי לא). התושבים בדרום תל אביב לא הצביעו דווקא למפלגות שיגרשו את המהגרים כי אפילו שמצד אחד הם מורידים את ערך הדירות מצד שני (ידע אישי מחבר שגר שם) הם מוזילים מאוד שיפוצים שהם עושים בדירה.
 
 
 
 
המאבק האמיץ באדיאל הרזון כפי שנשטף מוחנו בתקשורת - גאוני1
9/9/2013
נכתב על ידי רוני

אני רק לא הבנתי מהקישור עם המאמר רציני או ציני (יש לי הרגשה שרציני לגמרי!).
 
 
 
 
לעניין המאמר ב"מידה"
11/9/2013
נכתב על ידי אורי רדלר

הלכתי לפרוטוקול שאליו הפנה המאמר ב!!!http://mida.org.il/?p=199@@@. רב-פקד ארז קטעבי מציין שם כי מתוך 148 תיקים שנבדקו ב-25 מקרים נתפסו חשודים שהיו "זרים, אפריקאים, סודנים, אריתראים." קעטבי מציין כי ב-123 התיקים בהם לא נתפס חשוד ב-109 מקרים "הקורבנות אומרים שמי ששדדו אותם היו סודנים או אריתראים." יש כאן סתירה מסוימת, שכן החשודים כוללים גם "זרים" אבל נתעלם מזה. הטיעון כאן הוא כי באזור של תחנת לוינסקי (תחנה מרכזית) 88 אחוז מהחשודים הם זרים כהי עור. הנתון הזה נשמע סביר למדי, בהתחשב בהרכב האוכלוסיה באזור לוינסקי. לא ברור לי מדוע הוא נתפש כהפרכה של נתוני דר' נתן.

נתון נוסף בא מפי ניצב משנה דוד גז, מפקד מרחב יפתח (שכונות הדרום, יפו, תחנה מרכזית) הטוען כי המעורבות של "המעורבות של הזרים, של כל הזרים, בפשיעה, בדגש על אפריקאים" עומדת על 60 אחוז (ואחר־כך, אף שהוא אומר כי "הנתונים כרגע לא מולי") הוא טוען כי מעורבותם בפשיעה כמו פשיעת מין באזור זה מגיעה אף לשיעור גבוה יותר: "נכון לדקה הזאת אנחנו עומדים על 65%."

חשוב לציין כי גם כאן ההתייחסות היא לכלל הזרים (אוכלוסיה רחבה בהרבה) והמקום אליו מתייחסים הדברים הוא אזור בו יש רוב ברור של מהגרי עבודה זרים. מה שנדרש כאן היה להראות כי הזרים מהווים רק 50 אחוז מתושבי אזור התחנה המרכזית או 20 אחוז מתושבי מרחב יפתח, שעה ששיעור הפשיעה שלהם גבוה יותר. המאמר לא הראה זאת.

הטיעון היחידי שנשאר על כנו, לתפישתי הוא הטיעון שכבר דנו בו, היינו שיש תת־דיווח עצום ("ישראלים רבים הגרים באזורי עוני בקרב זרים אינם מתלוננים").

הערה צידית חשובה: לפי "מידה" הדוח של נתן "בנוי על מניפולציה סטטיסטית וחוסר-מקצועיות. בשיחות שערכנו עם מומחים לקרימינולוגיה ולשיטות מחקר ממדעי החברה, התברר כי המתודולוגיה של ד"ר נתן אינה עומדת בדרישות האקדמאיות המקובלות."

הנקודה הראשונה בעייתית, שכן המאמר ב"מידה" מסתמך על עדויות אנקדוטליות המבוססות על הערכות ומחקר פנימי שהסטנדרטים שלו לא ידועים אף הם. הנקודה השנייה בעייתית יותר, שכן הדוח של נתן אינו מחקר ואינו אמור לעמוד "בדרישות האקדמאיות המקובלות."

ועוד הערה צידית, חשובה עוד יותר: אף שדעתם של עורכי "מידה" מן הסתם שונה משלי, הם הפגינו גדלות רוח מספקת לפרסם מאמר שלי, שתפישותיו שונות באתרם (במסגרת "הקפיטליסט היומי").
 
 
 
 
עדיין לא הגבת לו, לא כאן ולא שם.
16/9/2013
נכתב על ידי עומר

לא שאני חושב שהתגובה שלו היא מבריקה במיוחד, אבל ראוי להשיב לאיש.
 
 
 
 
שלום אורי, רציתי לשמוע מה דעתך על מדד המחירים לצרכן (אינפלציה) בישראל
22/10/2013
נכתב על ידי דניאל

עד כמה לדעתך הוא אמין?


תודה
דניאל
 
 
 
 
מדינת ישראל היהודית
26/10/2013
נכתב על ידי אזרח תל-אביבי

כל פעם מישהו נרצח או מישהי נאנסת מהעם היהודי ומאתנו והשמאלנים לא רק שהם לטובתם הם בוגדים בנו ובעם היהודי ובמדינת היהודים השמאלנים לדוגמה ארגון עיר ללא גבולות שחלק מהם הם מפורסמים כמו ישי גולן והשמאלנים יתנו חופש ודמוקרטיה לחברות או ידידות השמאלניות שיבגדו וישברו לנו (לעם היהודי) את הלבבות היהודיות הרגישות והעדינות בצורה הכי מנוולת והכי שפלה והכי מופרעת והכי לא שפויה מאין כמותן למשל: עדי הימלבלוי בגדה בצורה הכי מנוולת והכי מופרעת והכי שפלה והכי חמורה ביותר בתולדות מדינת ישראל ויהודית ובעם היהודי עם אריתראי ומסתנן שקיימה יחסי מין ורומנטיקה שעדי הימלבלוי אמרה לאריתראי היא אוהבת אריתראים וסודנים ועובדים זרים ובמיוחד אותו וגם בחורות יהודיות תל-אביביות בגדו ועזבו והתחתנו בצורה הכי מנוולת והכי שפלה והכי מופרעת והחמורה ביותר בתולדות העם היהודי ומדינת ישראל היהודית עם אריתראים ועובדים זרים וסודנים ומסתננים ואנחנו היהודים ישראלים מציירים על הקירות זכרונות לבבות כולל סמלים יהודיים: כוכבי מגן-דוד, ספרי תורה, מנורות שבעת הקניםו ירושלים והכותל המערבי וואבן השתיה שבמרכז הר הבית, פירות המינים כמו: תאנה, גפן, תפוח שמיועדים לחגי היהדות שלנו (של היהודים ישראלים) ומתכונים יהודיים: חמין, מרק עוף עם איטריות וירקות מבושלים, מרק קניידלך, גפילטע פיש, מצה בריית (מצה מטוגנת) וארוחות של ערב חג: ערב ראש-השנה, ערב ליל הסדר, בנית סוכה. כל הזכרונות כולל סמלים יהודים ומדינת ישראל היהודית נדקרה על ידי עובדים זרים, אריתראים, מסתננים, סודנים .אם לא נגרש את כולם בלי יוצא מין הכלל כולנו נחטוף מחלות: איידס ונמות הם הסיבה לזיהום הידרדרות ותועבה, וגועל נפש מדינת ישראל היהודית והעם היהודי.
 
 
 
 
מדינת ישראל היהודית
26/10/2013
נכתב על ידי אזרח תל-אביבי


כל פעם מישהו נרצח או מישהי נאנסת מהעם היהודי ומאתנו והשמאלנים לא רק שהם לטובתם הם בוגדים בנו ובעם היהודי ובמדינת היהודים השמאלנים לדוגמה ארגון עיר ללא גבולות שחלק מהם הם מפורסמים כמו ישי גולן והשמאלנים יתנו חופש ודמוקרטיה לחברות או ידידות השמאלניות שיבגדו וישברו לנו (לעם היהודי) את הלבבות היהודיות הרגישות והעדינות בצורה הכי מנוולת והכי שפלה והכי מופרעת והכי לא שפויה מאין כמותן למשל: עדי הימלבלוי בגדה בצורה הכי מנוולת והכי מופרעת והכי שפלה והכי חמורה ביותר בתולדות מדינת ישראל ויהודית ובעם היהודי עם אריתראי ומסתנן שקיימה יחסי מין ורומנטיקה שעדי הימלבלוי אמרה לאריתראי היא אוהבת אריתראים וסודנים ועובדים זרים ובמיוחד אותו וגם בחורות יהודיות תל-אביביות בגדו ועזבו והתחתנו בצורה הכי מנוולת והכי שפלה והכי מופרעת והחמורה ביותר בתולדות העם היהודי ומדינת ישראל היהודית עם אריתראים ועובדים זרים וסודנים ומסתננים ואנחנו היהודים ישראלים מציירים על הקירות זכרונות לבבות כולל סמלים יהודיים: כוכבי מגן-דוד, ספרי תורה, מנורות שבעת הקניםו ירושלים והכותל המערבי וואבן השתיה שבמרכז הר הבית, פירות המינים כמו: תאנה, גפן, תפוח שמיועדים לחגי היהדות שלנו (של היהודים ישראלים) ומתכונים יהודיים: חמין, מרק עוף עם איטריות וירקות מבושלים, מרק קניידלך, גפילטע פיש, מצה בריית (מצה מטוגנת) וארוחות של ערב חג: ערב ראש-השנה, ערב ליל הסדר, בנית סוכה. כל הזכרונות כולל סמלים יהודים ומדינת ישראל היהודית נדקרה על ידי עובדים זרים, אריתראים, מסתננים, סודנים .אם לא נגרש את כולם בלי יוצא מין הכלל, כולנו נחטוף מחלות: איידס ונמות. הם הסיבה והסרטן למדינת ישראל ולעם היהודי לזיהום ומחלות איידס והידרדרות ותועבה, וגועל נפש מדינת ישראל היהודית והעם היהודי.
 
 
 
 
מדינת ישראל היהודית
26/10/2013
נכתב על ידי אזרח תל-אביבי


כל פעם מישהו נרצח או מישהי נאנסת מהעם היהודי ומאתנו והשמאלנים לא רק שהם לטובתם הם בוגדים בנו ובעם היהודי ובמדינת היהודים השמאלנים לדוגמה ארגון עיר ללא גבולות שחלק מהם הם מפורסמים כמו ישי גולן והשמאלנים יתנו חופש ודמוקרטיה לחברות או ידידות השמאלניות שיבגדו וישברו לנו (לעם היהודי) את הלבבות היהודיות הרגישות והעדינות בצורה הכי מנוולת והכי שפלה והכי מופרעת והכי לא שפויה מאין כמותן למשל: עדי הימלבלוי בגדה בצורה הכי מנוולת והכי מופרעת והכי שפלה והכי חמורה ביותר בתולדות מדינת ישראל ויהודית ובעם היהודי עם אריתראי ומסתנן שקיימה יחסי מין ורומנטיקה שעדי הימלבלוי אמרה לאריתראי היא אוהבת אריתראים וסודנים ועובדים זרים ובמיוחד אותו וגם בחורות יהודיות תל-אביביות בגדו ועזבו והתחתנו בצורה הכי מנוולת והכי שפלה והכי מופרעת והחמורה ביותר בתולדות העם היהודי ומדינת ישראל היהודית עם אריתראים ועובדים זרים וסודנים ומסתננים ואנחנו היהודים ישראלים מציירים על הקירות זכרונות לבבות כולל סמלים יהודיים: כוכבי מגן-דוד, ספרי תורה, מנורות שבעת הקניםו ירושלים והכותל המערבי וואבן השתיה שבמרכז הר הבית, פירות המינים כמו: תאנה, גפן, תפוח שמיועדים לחגי היהדות שלנו (של היהודים ישראלים) ומתכונים יהודיים: חמין, מרק עוף עם איטריות וירקות מבושלים, מרק קניידלך, גפילטע פיש, מצה בריית (מצה מטוגנת) וארוחות של ערב חג: ערב ראש-השנה, ערב ליל הסדר, בנית סוכה. כל הזכרונות כולל סמלים יהודים ומדינת ישראל היהודית נדקרה על ידי עובדים זרים, אריתראים, מסתננים, סודנים .אם לא נגרש את כולם בלי יוצא מין הכלל, כולנו נחטוף מחלות: איידס ונמות. הם הסיבה והסרטן למדינת ישראל ולעם היהודי לזיהום ומחלות איידס והידרדרות ותועבה, וגועל נפש למדינת ישראל היהודית והעם היהודי.
 
 
 
 
מדינת ישראל היהודית
26/10/2013
נכתב על ידי אזרח תל-אביבי


כל פעם מישהו נרצח או מישהי נאנסת מהעם היהודי ומאתנו והשמאלנים לא רק שהם לטובתם הם בוגדים בנו ובעם היהודי ובמדינת היהודים השמאלנים לדוגמה ארגון עיר ללא גבולות שחלק מהם הם מפורסמים כמו ישי גולן והשמאלנים יתנו חופש ודמוקרטיה לחברות או ידידות השמאלניות שיבגדו וישברו לנו (לעם היהודי) את הלבבות היהודיות הרגישות והעדינות בצורה הכי מנוולת והכי שפלה והכי מופרעת והכי לא שפויה מאין כמותן למשל: עדי הימלבלוי בגדה בצורה הכי מנוולת והכי מופרעת והכי שפלה והכי חמורה ביותר בתולדות מדינת ישראל ויהודית ובעם היהודי עם אריתראי ומסתנן שקיימה יחסי מין ורומנטיקה שעדי הימלבלוי אמרה לאריתראי היא אוהבת אריתראים וסודנים ועובדים זרים ובמיוחד אותו וגם בחורות יהודיות תל-אביביות בגדו ועזבו והתחתנו בצורה הכי מנוולת והכי שפלה והכי מופרעת והחמורה ביותר בתולדות העם היהודי ומדינת ישראל היהודית עם אריתראים ועובדים זרים וסודנים ומסתננים ואנחנו היהודים ישראלים מציירים על הקירות זכרונות לבבות כולל סמלים יהודיים: כוכבי מגן-דוד, ספרי תורה, מנורות שבעת הקניםו ירושלים והכותל המערבי וואבן השתיה שבמרכז הר הבית, פירות המינים כמו: תאנה, גפן, תפוח שמיועדים לחגי היהדות שלנו (של היהודים ישראלים) ומתכונים יהודיים: חמין, מרק עוף עם איטריות וירקות מבושלים, מרק קניידלך, גפילטע פיש, מצה בריית (מצה מטוגנת) וארוחות של ערב חג: ערב ראש-השנה, ערב ליל הסדר, בנית סוכה. כל הזכרונות כולל סמלים יהודים ומדינת ישראל היהודית נדקרה על ידי עובדים זרים, אריתראים, מסתננים, סודנים .אם לא נגרש את כולם בלי יוצא מין הכלל, כולנו נחטוף מחלות: איידס ונמות. הם הסיבה והסרטן למדינת ישראל לתל-אביב היהודית ולעם היהודי לזיהום ומחלות איידס והידרדרות ותועבה, וגועל נפש למדינת ישראל היהודית ולתל-אביב היהודית שהיא היית העיר העברית הראשונה והעם היהודי.