סונטה ליום חורף
  שיר מרגש פרי עטי. אנה קבלו זאת בהבנה, ואם לא בהבנה, לפחות בשתיקה, ואם לא בשתיקה אז זה-מה-יש.


קלו צעדינו
וצימחו פעמינו
קרם אור הבוקר -
ישבנו לשוח.

מיהרו האבירים
העיר להושיע

הלם בם קורנס
שכרון חושיהם.
עלה שוב הבוקר
העיר דממה

ארץ חרבה
צלצל גומליה
למדו אוהבים
כחכוכים ורון.