הביצה: סיפור קצר
  דני ודינה עמדו ליד הביצה והביטו אל המים הטובעניים, השקטים. מדי פעם ביעבע משהו מהורהר מתוך הביצה, כמבקש לחמוק ממנה, אך אף אדווה לא טרדה את פני הביצה השלווים. ככלות רבע שעה אמרה דינה: אז מה קורה עכשיו? דני הרהר מעט ואמר: אז זהו, שאני לא חושב שאדון קוק הולך לצאת.