שיר לירי
 
זהו שיר לירי
אף על פי שאין
כל סיבה לשיר.


המוות קוצר בנו
בלא הרף ולא
כדאי להוסיף.


לכן שבח בשיר
לירי וטבח
אינו מועיל.


על כן, ידידִי
היה פציפיסט
אמור לא לירי.


או לכל הפחות
השתדל שלא
לאכול שעועית.

נכתב: דצמבר 2005.