איזה מין בחירות (בשוודיה)
  סיפור משעשע ומבעית כאחד (ה/כ לגונזו) על בחירות נוסח שוודיה. קריאה בקישור מחזירה אותנו בגדול לתקופת משול ההסתדרות בישראל, במיוחד ככל שנוגעים הדברים לבחירות.

איגוד העובדים והמפלגה הסוציאל-דמוקרטית בשוודיה חד הם ועד 1987 איגוד העובדים אפילו גייס באופן קולקטיבי את חבריו כחברים במפלגה והיום הוא תורם, בעבודת חבריו ובתרומה כספית, כ-70 מליון דולר למסע הבחירות של המפלגה הסוציאל-דמוקרטית. אמרנו הסתדרות? כבדרך אגב, שיעור המצביעים למפלגה הסוציאל-דמוקרטית מבין הבוחרים הוא רק כחמישים אחוז.

ועוד אגב, בבחירות המתקרבות (עוד ארבעה ימים) בשוודיה נדמה כאילו הסוציאל-דמוקרטים עתידים לנחול מפלה נוספת—בפעם הראשונה בה הם מובסים בבחירות פעמיים ברציפות.