עד מתי רשעים יעלוזו?
  עד מתי רשעים יעלוזו?

שאלה זו העלה צבי אלמון ב-27 ביולי 2006 באתר "האונה השמאלית" ז"ל.

ובכן...

זו ללא ספק שאלה טורדת. למעשה, עד כדי כך טורדת, שבעל תהלים צ"ד, טובע הביטוי, שנה את חלקה הראשון פעמיים: "עד מתי רשעים, ה'! עד מתי רשעים יעלוזו?"

אם נתייחס לשאלה מבחינה לוגית, הרי שהתשובה המתבקשת היא: באלף השנים הקרובות. כדי לשנות את מצב העולץ הרישעי נדרש שינוי באחד משני תנאים: חיסול כל הרשעים ו/או חזרה בתשובה כנה שלהם; או חיסול מצב העליצות שלהם. עיון קצר בתהלים צ"ד מבהיר כי מנסח השאלה המקורית, ככל הנראה אדם דכאוני וממורמר למדי, ראה ברשעות ובעליצות שני היבטים של אותה תופעה. כלומר, מי שעולץ חזקה עליו שהוא רשע. ולהיפך, מהיותו של אדם רשע, נגזרת עליצותו. מכאן נובע כי חיסול עולז הרשעים ייתכן רק באמצעות השמדת כל הרשעים מתחת פני האדמה. לדעתו של בעל תהלים, נדרשת לצורך כך התערבות אלוהית. מאחר ולפי מקורות זרים שאין להם אישור רשמי מדובר צה"ל אלוהים נמצא עתה במילניום שבתון, הרי שהרשעים יעלוזו עוד לפחות תשע מאות שנים.

מנקודת מבט פילוסופית, התשובה פחות חד משמעית. השאלה תלויה בשתי סוגיות נוספות: א) מי קובע מי רשע ומי לא? ב) מי מיישם את הענישה? אם התשובה היא, בשני המקרים, אלוהים, הרי שאנו עוברים לשאלה הקרדינלית יותר: האם יש אלוהים? התשובה לשאלה זו תפצל את התשובות בין א) אכלנו אותה, הם יעלזו לנצח. ו-ב) יהיה בסדר, סמוך.

מנקודת מבט מעשית, התשובה פשוטה: תשעים שנה או פחות. זמנו של כל רשע מוכח קצוב. כל אחד מבין הרשעים, כך אנו למדים מן ההיסטוריה, הפסיק לעלוץ באופן סופי ככלות כך וכך שנים. אמנם, וזאת חייבים לציין, הרשעים מצטיינים באריכות חיים מופלגת, מלווה באיכות חיים מעולה, סטייקים ושקשוקה, ממש עד הרגע האחרון ממש, אבל בסופו של דבר גם החגיגה הממושכת ביותר נגמרת באופן אכזרי ביותר במוות. יתר על כן, בעולם הבא מצפה להם בישול ממושך על אש קטנה בדודי הזפת הרותחים, אלא אם כן יתברר לפתע שאין עולם הבא, עניין שאני מעוניין לדחות את בירורו הסופי בשלב זה.

נכתב: 27 ביולי 2006.