סיפור בלה לה לה
  לה לה לה לה לה לה לה לה לההההה

טום טום צ'ק! טום טום צ'ק!

לה לה לה לה לה לה לה לה לההההה


סליחה. הייתי חייב לשחרר את זה. תודה שהייתם עמי. אפשר להתפזר. אין מה לראות.

נכתב: דצמבר 2005.