מה שקורה בסקרים, מה שיקרה בבחירות
  את המאמר הזה כתבתי ב-23 במרץ 2006, לפני הבחירות אותה שנה. מעניין לראות עד כמה התפישות והרעיונות עדיין תקפים.

מה שקורה בסקרים הוא לא בהכרח מה שיקרה ביום הבחירות: זו המסקנה העיקרית העולה מהתוצאות המבלבלות של הסקרים שיצאו לקראת סוף השבוע. אם בכלל, משקפים הסקרים בעיקר את נסיונם של הסוקרים לערוך תיקונים שונים באופן בו הם עורכים מניפולציה בתוצאות הסקרים שלהם.

מה אומרים הסקרים?
אם ממצעים את ההצבעה בכל ארבעת הסקרים שהתפרסמו בסוף השבוע (בגל"צ, מעריב, ידיעות והארץ) זוכה קדימה לכ-36 מנדטים, העבודה 20, הליכוד 15, ש"ס, והאיחוד הלאומי 10 כל אחת, ישראל ביתנו 11, ומרץ 5.5. התמונה הזו זהה כמעט בכל פרטיה לתמונה ששררה, בקווים כלליים, מאז דצמבר 2005.

התנודות, במיוחד בגלל היותן לא עקביות (ב"הארץ" העבודה יורדת ל-17 מנדטים, במעריב וידיעות היא עולה ל-21; הליכוד מקבל בכל הסקרים 14 מנדטים, אך לפי גל"צ מזנק ל-18), מצביעות לא על שינויים מהותיים בדעת הקהל אלא על שינויים קלים באופן בו מפלחים הסוקרים את המצביעים על־פי נטיותיהם המשוערות, או על־פי התיקונים שהם מבצעים בתוצאות על בסיס נסיון העבר. מכל מקום, בסקרים המקיפים בערך 500 איש, לכל נסקר יש משקל של בערך 0.2 מנדט, עובדה המטה את התוצאות במידה משמעותית, והתוצאות נכונות בטווח של 4 אחוז לכל כיוון, כך שיתכן, לדוגמה, מצב בו העבודה תקבל 15 מנדטים וגם מצב בו תקבל 25 מנדטים.

מה שהיה הוא שהווה
כבכל מערכת בחירות, יש להצבעה המשוערת נטיה למפנים מסוימים בשלבים מסוימים של מסע הבחירות. לרוב, עד זמן קצר לפני הבחירות, נוטים בוחרים רבים לטעון כי יצביעו בעד מפלגות קטנות מסוימות, הצבעה המתאיידת בחלקה ביום הבחירות, כאשר בוחרים נוטים לשוב ולהתכנס למפלגות הגדולות יותר, והמגמות הקבועות של ההצבעה מתחזקות.

בבחירות הקודמות ניתן היה להבחין במספר גושים, שגודלם נשאר יציב פחות או יותר: גוש עבודה-עם אחד-מרצ זכה בבחירות הקודמות לבערך 27 מנדטים, וזוהי פחות או יותר תמונת מצבו היום. גוש הליכוד המתון (בערך מחצית מבוחריו) ושינוי זכה לכ-35 מנדטים, וזהו פחות או יותר מאגר המצביעים הנוכחי של קדימה, בנזילות כאלו ואחרות אל העבודה וממנה. גוש ימין הליכוד והמפלגות ימינה לו היה "שווה" בערך 34.5 מנדטים בבחירות הקודמות (כולל המפלגות הקטנות יותר בגוש) ואילו הפעם הוא שווה בערך 35 מנדטים. העקביות שלטת גם בהצבעה למפלגות הקטנות הקבועות יותר, כמו ש"ס ויהדות התורה, שיזכו ככל הנראה גם הפעם בכ-16 מנדטים.

בבחירות הקודמות היו יותר מ-131 אלף מצביעים למפלגות קטנות שלא עברו את אחוז החסימה (אז, 1.5 אחוז). במלים אחרות, כ-5.5 מנדטים חולקו בין המפלגות שכן עברו את אחוז החסימה, משום שמפתח הקולות למנדט השתנה. בעקבות העלאת אחוז החסימה לשני אחוז, צפוי שהיקף הקולות האלו יעלה לכ-7 מנדטים או יותר, דבר שיתרום לחיזוק כוחן של המפלגות הגדולות יותר.

מה יקרה בבחירות?
על–פי המגמות שבלטו עד עתה בימים שלפני הבחירות, ניתן לשער כי התופעה הבולטת ביותר שתתרחש טרם בחירות תהיה התכנסות של מצביעים למפלגות הגדולות יותר. מעשית, משמעות הדבר תהיה נזילה של מצביעים ממרצ לעבודה ואולי אף לקדימה, דילדול של המצביעים למפלגות כמו עלה ירוק, הירוקים, הגמלאים, וכיוצא בזה, ומעבר של מצביעים מישראל ביתנו והאיחוד הלאומי לליכוד. המשתנה הלא ידוע הוא כמות הקולות של מצביעים מעולי ברה"מ לשעבר שאינם יושבים לבטח בכיסו של ליברמן. להערכתי, תהיה סתימת אף רבתי בדרך לקלפי, כשבוחרים של הליכוד, העבודה ובמיוחד קדימה ידחו את הסתייגויותיהם השונות (המושחתים, הקומוניסטים, המזיעים) ויצביעו בקלפי כפי שהצביעו גם קודם.

התוצאות, לפיכך, לא תהיינה מפתיעות:
 • קדימה - 39 מנדטים
 • עבודה - 21 מנדטים
 • ליכוד - 17 מנדטים
 • ש"ס - 9 מנדטים (אני צופה לה ירידה קלה)
 • איחוד לאומי - 9 מנדטים
 • ישראל ביתנו - 9 מנדטים
 • יהדות התורה - 5 מנדטים
 • מרצ - 4 מנדטים
 • חד"ש - 3 מנדטים
 • בל"ד - 3 מנדטים
 • ישנם כמה דברים התובעים הסבר בחיזוי זה. ראשית, כדאי לשים לב לכוחן של המפלגות הערביות בחיזוי זה. לדעתי, רע"מ מפרפרת בסמוך לאחוז החסימה ואם לא תזכה להצבעה באחוזים גבוהים ביום הבחירות, היא צפויה ליפול. מר"צ אף היא צפויה לנפילה, בעיקר משום שמצעה אומץ על–ידי העבודה. פרץ מכרסם באחת גם בשורות הצדקנות-הסוציאל-דמוקרטית וגם בשלום-עכשווניקיות, שהיו בסיסי ההצבעה העיקריים של מר"צ. להצבעה הנאה עבור קדימה יש הסבר הבא מאותו מקום: מאחר ואחוז הקולות שלא יימנו עתיד לגדול, מי שתצא נשכרת מכך תהיה קודם כל המפלגה הגדולה ביותר. התקווה הגדולה ביותר של קדימה היא, לפיכך, לאחוז הצבעה גבוה יחסית (כדי שמספר גדול ככל האפשר של מפלגות זוטא תשארנה בחוץ בזכות אחוז חסימה גבוה) ומאידך למצביעים רבים, גשם של מצביעים, מצביע ועוד מצביע, לאותן מפלגות קטנות. כל קול כזה הוא רווח כמעט נקי לקדימה (ולעבודה, ולליכוד), כל עוד אלו אינן נכנסות לכנסת.

  נכתב: מרץ 2006.