פטפוטי סטטיסטיקת אתר #001
  אנחנו כאן שבועיים וקצת (מה-7 במאי), כך שקשה עדיין להגיד שאנחנו קיימים, אבל רכילות, גם כשהיא רכילות סטטיסטית, יש בה עניין לציבור, אני סבור.

אז זה הולך ככה. בתקופת קוממות האתר היו כ-5,000 דפים שנצפו על־ידי 1,570 מבקרים. לא נתון ליפול ממנו, אבל נחמד בתור התחלה. ביום השיא שלנו עד כה היו 392 צפיות בדפים. המאמר הנצפה ביותר עד־כה הוא השליפים לא לבד ומתחרהו עד כה הוא אד הומינם.
 
 
רשימת תגובות (1)
 
 
חזק
25/5/2009
נכתב על ידי אליסה

ואמץ.