הדוקטורים של יורק
  הבהרה: יובהר כי מר עוזי רז למד באוניברסיטת יורק שבאלבמה ולא בקליפורניה, כפי שנכתב במאמר בטעות, ועל טעות זו יש להצר.

והסיפור הולך וממשיך ומסתבך. ניר לוק, עורך מוטו, פרסם כתבה מקיפה, המנתחת את דו"ח "אור ירוק" על התאונה של טל שביט. הניתוח משכנע (אף כי, כפי שציינתי, אין לי ידע מספיק לשפוט), אך מה שמשך את תשומת לבי במיוחד היה הרישול והניסוח העילג של הדו"ח. כותבי הדו"ח הם שופט בבימ"ש לתחבורה בדימוס, וחוקר תאונות בשם עוזי רז. זה האחרון מתהדר בתואר מהנדס ובתואר ד"ר—מה שאינו עולה בקנה אחד עם אופן ההתנסחות ועם טענות כמו זו ש"השכבת" האופנוע בעת סיבוב היא תמרון ייחודי למקצוענים.

באופן מקרי או שלא מקרי, התעורר דיון בפורום פול-גז על רז ותאריו. רז, מסתבר, רכש את תואר הדוקטור שלו רק באחרונה. לפי אתר המכללה הישראלית לבטחון וחקירות התואר התקבל במסגרת "תוכנית לימודים מרחוק של אוניברסיטת יורק, מדינת קליפורניה, ארה"ב," החברה בהתאחדות הבין-לאומית לאוניברסיטאות וקולג'ים (Colleges World Association of Universities and).

המעמד האקדמי המיוחס לתואר מפוקפק, גם לתפישת המכללה הישראלית לבטחון וחקירות. הסטודנט "רשאי לשאת תואר זה ולהציג עצמו בפני הציבור בתוארו" אך התואר אינו מוכר "לצורך דירוג שכר ע"י המחלקה להענקת תארים במשרד החינוך, ואף אינו מוכר לצורך המשך לימודים בישראל." עוד על זאת, "השימוש בו באופן פרטי ושלא בעבודה כשכיר בגוף ציבורי, אין בו משום "התחזות" כמשמעו בחוק הנ"ל ובחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981."

תואר שאינו מוכר לדירוג שכר או להמשך לימודים, ושאסור להשתמש בו לצורכי עבודה אינו תואר, כמובן, אלא קידומת לצורכי התהדרות. כלומר, לרז אין כל זכות להציג עצמו כד"ר בהקשר של עבודה במוסד כלשהו—אלא שזה בדיוק מה שעושה עוזי רז: הוא מציג את עצמו כ"אינג' דר' עוזי רז." פעולה זו היא, לכאורה, עבירה על חוק העונשין, סעיף 414, הקובע כי מי "טענת עובדה בענין שבעבר, בהווה או בעתיד, הנטענת בכתב, בעל פה או בהתנהגות, ואשר הטוען אותה יודע שאינה אמת או שאינו מאמין שהיא אמת" והוא מפיק ממנה תועלת בדבר, היא קבלת דבר במרמה. ייתכן כי יש כאן גם עבירה על סעיף 120, האוסר מעשי התחזות. אני לא משפטן, ולכן קשה לי לקבוע.

אבל רגע, זה עוד לא הכל. את הרושם של הצגת דברים באופן שונה מהמקובל מחזקת העובדה שהדוקטורט של רז הוא במדעי ההתנהגות. תחום חקר זה אינו רלוונטי לחקר תאונות דרכים, ולכן הצגת התואר בהקשר זה יש בה משום הטעיה נוספת. זאת ועוד, רז גורס כי קיבל את תוארו גם על "חקר תאונות דרכים"—ועניין זה וודאי שאינו נכון. אפשר שעבודת הדוקטורט של רז עסקה בהיבט מסוים, התנהגותי, של תאונות דרכים, אך בין זה לבין הצגת התואר ככזה שהוענק על חקר תאונות דרכים יש מרחק רב.

אבל זה עוד לא הכל. לגרסת אתר המכללה הישראלית לבטחון וחקירות "אוניברסיטת יורק, מדינת קליפורניה, ארה"ב... נהנית מהכרה מלאה בתכניות הלימודים והענקת התארים, מטעם ההתאחדות הבין-לאומית לאוניברסיטאות וקולג'ים (CollegesWorld Association of Universities and). הבעיה הראשונית בטענה זו היא שההתאחדות הבינלאומית הזו היא מוסד מפוקפק למדי, שאינו רשאי, כפי שהוא אף מודה, להעניק תארים כלשהם. כלומר, הוא רשאי לעשות מה שהוא רוצה, אך התואר אינו מוכר על־ידי אף גורם רשמי בארצות־הברית או במקום אחר. במלים אחרות, ההתאחדות הבין-לאומית לאוניברסיטאות וקולג'ים מחלקת תארים מזויפים, שכדי להשיגם נדרשת בעיקר מדפסת טובה.

אבל חכו רגע, זה עוד לא הכל. נאמר שאנו מקבלים שהתואר אינו תואר ושההתאחדות הבינלאומית אינה יכולה לספק הכרה רשמית ושעוזי רז אינו זכאי להציג עצמו כבעל תואר דוקטור במובן המוכר של המילה—עדיין יש אפשרות שהוא עמל, יגע והשלים מסכת לימודית מפרכת, ושעבודת הדוקטורט שלו—מוכרת או לא מוכרת—תפאר את מדפי הספרייה ב"אוניברסיטת יורק, מדינת קליפורניה, ארה"ב." ובכן, בהתאחדות הבין-לאומית לאוניברסיטאות וקולג'ים לא בדיוק מסכימים. ברשימת האוניברסיטאות המוכרות שלהם לא מופיעה אוניברסיטת יורק מקליפורניה. מופיעה שם "אוניברסיטת יורק" אחרת, השוכנת במובייל אלאבאמה. במכללה הישראלית לבטחון וחקירות מתהדרים בסמליל מכללה שאינה מופיעה ברשימות של ההתאחדות הבין-לאומית לאוניברסיטאות וקולג'ים.

רגע, עוד אל תלכו, יש המשך. יש אוניברסיטת יורק. היא אמנם לא מופיעה ברשימות ההתאחדות הבין-לאומית לאוניברסיטאות וקולג'ים, אבל בהחלט ייתכן שהיא קיימת, לא? את אתר האוניברסיטה איתרתי. סמליל האוניברסיטה אמנם שונה מזה שמציגים במכללה הישראלית לבטחון וחקירות, אבל מנחם לדעת שאכן יש בכלל אוניברסיטה כזו... או שלא. לטענת האתר, כתובתה של האוניברסיטה, שבאתרה לא מוצגת אפילו תמונה אחת של הקמפוס, היא 4921 Reforma Rd. Woodland Hills , California. ביקור בכתובת זו באמצעות גוגל-ארת', עם זאת, מוביל לבית פרטי בשכונת מגורים בלוס אנג'לס. כלומר, האוניברסיטה בכל זאת אינה קיימת כאוניברסיטה.

או שכן, עוד אל תלכו. באוניברסיטת יורק, השוכנת בבית פרטי בשכונת פרוור מרוחקת בלוס אנג'לס, מודים בחצי פה כי תעודותיהם אינן זוכות להכרה, הם ממשיכים להעניק תארי דוקטור בתחומים שונים... אלא שאף אחד מהם אינו מדעי ההתנהגות או בדומה לכך. יש אפילו תואר דוקטורט באמנויות הלחימה. במדעי ההתנהגות, אין.

אז מה היה לנו עד עכשיו? עוזי רז מציג עצמו כדוקטור, אף שאת התואר לא קיבל משום מוסד מוכר או כזה שזכה להכרה. המוסד ממנו זכה לתואר, כך אנו משערים, אינו רשאי להעניק תואר כלשהו, ובפועל אף אינו מנהל תוכנית לימודים לדוקטורט בתחום מדעי ההתנהגות. באתר המכללה הישראלית לבטחון וחקירות אף מודים בכך שהתארים אינם מוכרים בשום מקום, ולרז אין זכות להציגם בהקשר כלשהו של עבודה, שכן בכך יש עבירה על חוק העונשין. לא אקבע מסמרות, ואניח לכם להסיק את המסקנות.

ואגב, יש נקודה ישראלית. עיון ברשימה של הוועד האקדמי של אוניברסיטת יורק—זה האמור לבחון ולאשר את האיכות האקדמית של עבודות הסטודנטים—מעלה ניחוח ישראלי מובהק. נשיא הוועד הוא סיימון פר-ג'ואן (או שמעון פרג'ון), שרכש את תאריו באוניברסיטת בלוף אוקראינית. כסגן נשיא לענייני אקדמיה מכהן אחד גרשון טננבאום, בעל תארים מאוניברסיטת תל־אביב ואוניברסיטת שיקגו. יש טננבאום כזה—פרופסור מכובד לשיטות חקר בספורט—אלא שטננבאום זה מכהן כמרצה באוניברסיטת המדינה של פלורידה. האם מודע טננבאום לכך שהוא מכהן, במקביל, במשרה בכירה מעברה השני של היבשת?

בהמשך הרשימה אנו פוגשים בשמות נוספים, שצלצולם מוכר, כמו משה זקי וטל אלמוג. התארים של כולם, ככל שבחנתי את הנושא, הוענקו על־ידי אוניברסיטאות מומצאות (לדוגמה, University of Lyn המכוונת להישמע דומה לאוניברסיטת לין, או New England University המכוונת להישמע דומה ל-University of New England) או על־ידי אוניברסיטאות להענקת תארים לא מוכרים כמו "אטלנטיק אינטרנשיונל יוניברסיטי" (שאף היא "קיימת" בבית פרטי בשכונת מגורים בצפון מיאמי).
 
 
רשימת תגובות (53)
 
 
לא יאומן... ישראבלוף במיטבו !
18/4/2011
נכתב על ידי דני

כבוד ותודה לכותב על התחקיר.
 
 
 
 
מדהים
18/4/2011
נכתב על ידי אלי

תודה רבה על העבודה הרבה שהושקעה
 
 
 
 
כמה עלוב לנסות להפיל אשמה על מי שלא יכול להגיב וכולנו יודעים איך טל יודע להגיב
18/4/2011
נכתב על ידי שליט

 
 
 
 
ת'אמת..אם הכל היה כשר וישר
19/4/2011
נכתב על ידי רפי לביא

הייתי מופתע הרבה יותר..

כל הסירחון שנודף מכיוונו של ה"דוקטור" אופייני למערכת ישראלית מכוערת ומסואבת..

"אין לנו ארץ אחרת"...
 
 
 
 
לא היה ראוי לתת קישור למקור בו זה עלה?
19/4/2011
נכתב על ידי הבנת הנקרא

הדיון לא "התעורר בפורום פול גז", כפי שכתבת.
הוא עלה בפורום אופנועים בתפוז, כאן
http://www.tapuz.co.il/Forums2008/ViewMsg.aspx?ForumId=8&MessageId=151599797
וצוטט לאחר מכן בפול-גז.
 
 
 
 
האוניברסיטה באלאבמה
19/4/2011
נכתב על ידי RaananC

שגם היא שוכנת בבית פרטי, עברה דירה וכעת היא זו אשר נמצאת בקליפורניה. זו אותה אניברסיטת יורק רק שהחליפה כתובת.
http://www.eastchance.com/uni.asp?id=1407
בקישור שנתתי הכתובת היא מובייל אלבאמה אבל האתר שניתן שם מוביל לקליפורניה.
 
 
 
 
חביבי, זה פרס אליצור, שזו הגרסה הישראלית של פוליצר
20/4/2011
נכתב על ידי נח אבגר הלוי

כל הכבוד על היסודיות, על ההפנייה למקורות, על הדרך הנקייה, מדעית משהו, בה הבהרת נקודה.
ומצד שני,
בכול נישה שהיא בה אתה נוגע וחופר, אתה מוצא משהו שמטייל על הגבול שבין שחיתות לשרלטנות.
איזו מדינה.
 
 
 
 
תודה על פרס אליצור...
20/4/2011
נכתב על ידי אורי רדלר

אבל למה "מצד שני"?
 
 
 
 
יאללה, חבל שטל לא רואה את זה, הוא היה גורם להם להצטער שהם התחילו
20/4/2011
נכתב על ידי אני

 
 
 
 
אני רוצה לדבר איתך
20/4/2011
נכתב על ידי נח אבגר הלוי

אשמח אם תכתוב לי איך להשיג אותך:
idea4u2@gmail.com

 
 
 
 
סחטיין על התחקיר
21/4/2011
נכתב על ידי Super Max

עם כל הכבוד לבלוג הזה, אני חושב שמקומו של תחקיר כזה בעיתון יומי גדול. לך על זה
 
 
 
 
תגובה
21/4/2011
נכתב על ידי wd

אור ירוק = גוף פרטי שהוקם ע"י אדם מלא בכסף שאיבד את בנו בתאונת דרכים.

מההתחלה הדבר הזה היה מונע ע"י אמוציות ולא על ידי עובדות.
"מהירות הורגת" - זה שלהם - לפי זה כולנו כבר מתים.

כל עוד החברה שם מונעים על ידי תחושות - ככה זה יראה. ביום שיתחילו באמת לחקור - אז זה יראה שונה. (זה לא יקרה)

מי הם בכלל? - גוף עם כסף. ואתה יודע בדיוק מה זה אומר....
 
 
 
 
המידע נמצא כבר בידיו של מישהו ואני מקווה שהוא ילך על זה באמת...
21/4/2011
נכתב על ידי אורי רדלר

 
 
 
 
ויש המשך
25/4/2011
נכתב על ידי קורא רוכב סקרן

אורי רדלר - תחקיר עתונאי מקצועי ומרתק. שאפו.
ועכשיו שים לב לזה:
http://www.robolo.co.il/7/04/08/09/Robolo_22292.asp

עוזי רז, אם אכן מדובר במיודעינו, מוצג בפני בית משפט כ"מהנדס", ועוד ככזה שיכול לבדוק טכנית כלי רכב (!) מה שלא קשור ממש קשור למדעי ההתנהגות.
זה נראה , לכאורה , כבר כמשהו פלילי לגמרי.
(אגב, אם תקרא עד הסוף את הכרעת הדין, עדותו של מר רז באותו תיק לא ממש הועילה לנהג ששילם לו..)
 
 
 
 
כל הכבוד על התחקיר המעמיק
25/4/2011
נכתב על ידי אופיר דואק

אשמח אם תיצור איתי קשר לגבי לקיחת התחקיר צעד אחד קדימה
duektheduke@gmail.com
 
 
 
 
אכן, לא הועילה...
25/4/2011
נכתב על ידי אורי רדלר

אבל לא בטוח שמישהו אחר היה יכול להועיל...
 
 
 
 
סחטיין על הכתבה
26/4/2011
נכתב על ידי יובל

 
 
 
 
מצטער - הבלוג הזה הוא סוג של בדיחה עצובה.
28/4/2011
נכתב על ידי סיון

כמה תיקונים:
"עורך מוטו, פרסם כתבה מקיפה" - לא, הוא פשוט פרסם את החלקים שמתאימים לו מתוך הדו"ח בצורה מגמתית וברורה - להגן על חבר בכל מקרה (גם עם העובדות לא מתאימות לתפיסתו).
יכול לדון כאן לעומקו של עניין, לגורמי התאונה האמיתיים, ולתשתית הבלתי סלחנית לאופנועים - אך אתה בחרת להתעסק בצהוב - אז נמשיך לצהוב.

"השימוש בו באופן פרטי ושלא בעבודה כשכיר בגוף ציבורי, אין בו משום התחזות" - נו, אז מה הבעיה, אתה מהשוטר שיודע לכתוב אבל לא יודע לקרוא? "אין בו משום התחזות" - משמע - אין בעיה.

"לרז אין כל זכות להציג עצמו כד"ר בהקשר של עבודה במוסד כלשהו—אלא שזה בדיוק מה שעושה עוזי רז: הוא מציג את עצמו כ"אינג' דר' עוזי רז."
שיעור קצר האנגלית "אינג'" זה קיצור של אינג'יניר, שזה בעברית מהנדס. ומה לעשות - כמה שנים קשות בטכניון נותנות לך תואר מהנדס (אולי שווה לך לנסות ללמוד שם - אהה - אם האנגלית שלך והבנת הנקרא יהיה לך קשה בטח להתקבל). ובשילוב עם ציטוט נוסף "רשאי לשאת תואר זה ולהציג עצמו בפני הציבור בתוארו" - עם מחברים אחד ועוד אחד - פלא מקבלים 2 .

מן הראוי היה שתלמד מעט יותר על קורות חייו של אינג' דר' עוזי רז - על השנים הרבות שעסק בחקר תאונות דרכים, אם באקדמיה (ובגוונים שונים של הבעיה הקשה שקוטלת את כולנו ללא הבחנה) ועם במשטרה.
אני מקווה שיתבעו אותך על הוצאת דיבה - ואז אולי תלמד מעט צניעות, ואולי פעם באה תחשוב פעמיים ותחקור לעומק לפני שתכתוב בצורה מגעילה שכזאת.
 
 
 
 
התגובה שלך בדיחה ולא עצובה במיוחד
1/5/2011
נכתב על ידי בחט

דווקא די משעשע לקבל שיעור אנגלית ממישהו שהבנת הנקרא שלו כל כך ירודה. הסברת נורא יפה על תואר המהנדס (ושכחת לציין שצריך להיות גם חברים באיגוד המהנדסים ולא רק לקבל תואר אקדמי) אבל מה עם הדוקטורט?

הדבר היחיד בדבריך שיש בו בדל היגיון הוא שאולי נעשתה מניפולציה בציטוט הדו"ח ודברים הוצאו מהקשרם. אולי מישהו הצליח למצוא את התחקיר המדובר על מלוא 18 עמודיו המהודרים? מלבד הציטוטים בכתבה לא מצאתי כלום. והייתי שמח לבדוק את הדו"ח בעצמי.
 
 
 
 
קודם כל, כבוד על התחקיר שעשית
13/5/2011
נכתב על ידי אלי

הצלחת להראות שהמומחה של אור ירוק כנראה מציג עצמו שלא כראוי.
אם אני הייתי במקומו בהחלט הייתי מאוד מובך.

מבחינת חקירת התאונה לנתונים האלה אין הרבה משמעות אם האיש הוא באמת חוקר תאונות דרכים מוסמך בעל ידע ונסיון.

הטענה היחידה שאפשר אולי לטעון היא שאם מדובר באדם לא ישר, יתכן והוא היטה את הדו"ח כדי שיתאים לאינטרסים של המזמינים.

לטעמי הכוון של תקיפת החקירה רלבנטי יותר מאשר תקיפת החוקר אבל זאת רק דעתי.
 
 
 
 
תודה על חשיפת אוניברסיטאות הבלוף. כמעט בחרתי להאמין באחת מהן. עבודתך עבודת קודש.
20/12/2011
נכתב על ידי ד"ר פרופסור אימג'

אולי כדאי שתעשה כתבה על כל אוניברסיטאות הבלוף המוצעות לסטודנטים תמימים בישראל?! אתה עושה את זה ממש טוב.
אני רק במקרה לאחר חיפושים בגוגל הגעתי לכתבתך. ממש מצער לחשוב שיש אנשים שיש שאינם מודעים לכתבה זו.

 
 
 
 
שמעת על חברת PHD...
18/6/2012
נכתב על ידי one

נאמר לי שניתן על ידם להתקבל ללימודים ברחבי העולם מקסיקו אנגליה אוקריאנה במחירים סבירים לחלוטין החברה שוכנת באזור המרכז הרצליה גם נשמעת חשודה...אשמח אם תברר ותחזור אליי למייל evia280@walla.com
 
 
 
 
האם גם הארופאים לא מבינים בחקירת תעונות דרכים?
11/2/2013
נכתב על ידי רון

מצ"ב לינק לאתר של האיגוד האירופאי לחקירת תאונות דרכים וראו זה פלה מי מיכר על ידיהם...
http://www.evuonline.org/en/laendergruppen?layout=default&cid[0]=13
 
 
 
 
התואר הראשון שלו מהטכניון בוגר שנת 1965בפקולטה להנדסת מכונות
12/2/2013
נכתב על ידי רון

כאשר הטכניון מפרסם את זה - לא קונים תואר כזה בכסף אלה בראש...
(הבעיה היחידה שצריך להיות בוגר הטכניון ולחפש בוגר אחר בכדי לקבל פרט מסוים זה... אבל בטוח כי כעיתונאי מוכשר תצליח גם לקבל את האישור)
כמו כן אם מדברים על שימוש לא חוקי בתואר ד"ר איך זה שאף אחד מהמתמודדים מולו בבית משפט לא השתמש בזה (והרי זה היה הורג את מומחיותו לתמיד...) על פי הכתוב באתר תקדין (מאגר משפטי) הוא מופיע ב 205 מקרים בשנים האחרונות תחת כותרות שונות - אינג', חוקר תאונות דרכים, בוחן תנועה וכן גם לא מעט פעמים כ ד"ר ז"א שהן בית משפט לתעבורה בישראל מכיר בו כד"ר והן כל הפרקליטים והמומחים של הצד השני (או כאשר הוא עד מטעם בית המשפט אז שני הצדדים מכירים בו...)
ואני שואל שאלה אחרת איך ואיפו אני כבוגר 2 תארים הנדסיים מהטכניון יכול לקנות בכסף תואר ד"ר שיוכר בצורה כל כך חוקית (בית משפט ישראלי) ללא עבודה אמיתית - גם לי לא יזיק להיות ד"ר - לצערי לא נראה לי כי זה המקרה...
 
 
 
 
פשוט לשון הרע
30/5/2013
נכתב על ידי שפוי

רואים למחבר הבלוג אין לא דרך ארץ ולא ידע [עם הארץ]
לשון חדה כמו סכין אבל השתיקה היתה יפה ועדיפה מאשר להפגין בורות ישראלית שחצנית שכזו
דבר ראשון כל אוניברסיטה בעולם שבעלת רשיון פרטי ללימודים גבוהים יכולה להעניק תוארים והם יהיו חוקיים לשאת אותם במיגזר הפרטי גם אם אינה מוכרת ע"י אונסק"ו או גוף אחר מה גם שבחו"ל אין מועצה להשכלה גבוהה וכל ההכרות הינם ע"י גופים פרטיים בלבד המקובלים על העולם ומראים אך ורק את רמת הלימודים אך אינם קשורים לאכיפה וחקיקה למי מותר או אסור להעניק תוארים חוקיים
נכון שאסור בתואר שאינו מוכר במועצה להשכלה גבוהה בישראל להשתמש בו להונות את המדינה ולקבל עבורו תוספת שכר לעובדי המדינה אבל זה לא קשור לחוקיות שלהם אלא רק מבטל מהם את הזכות לתוספת דירוג שכר ע"י המל"ג ולא לחקיקה ופלילי

גם כל מי שגמר תואר במקצוע כל שהוא וקיבל רשיון לעבוד בו אין קשר בין תואר דוקטורט ורשיון העבודה כי גם בלעדיו הוא מורשה מעצם התואר השני לעבוד במקצועו והדברים כאן אכן הוצאו מהקשרם ומן הראוי היה לתבוע את כותב הבלוג על הוצאת דיבה ושם רע והוא כבר היה משלם לאורי רז את המשכורת השנתית לה הוא ניזקק

בקיצור חרפה של בלוג ומניפולציה זולה שאינה שווה אפילו יחס אמיתי
ומי שמפריע לו מה שכתבתי לפני שמגיב שיבדוק את הנושא ולא יעשה מעצמו סתם טיפש ובעל דעות קדומות
 
 
 
 
אוניברסיטת יורק ארה"ב
19/3/2014
נכתב על ידי משה

מבלי להכנס למקרה הספציפי של ד"ר עוזי רז (כן, ד"ר). אני חייב להתייחס לנאמר לגבי אוניברסיטת יורק ארה"ב.

ראשית אוניברסיטת יורק ארה"ב מיוצגת בישראל לא רק ע"י המכללה לביטחון אלא ע"י מספר גורמים, רובם ככולם (כמו גם המכללה לביטחון) הם מוסדות מכובדים הנהנים מהכרה כזאת או אחרת ומוניטין, לדוגמא : המכללה הרב תחומית תל-אביב יפו. מצ"ב קישור :

http://www.tlvcollege.co.il/a8-york-university

ובנוסף המעמד המשפטי של תוכנית הלימודים כמו גם ההכרה בתואר ברורה ומובהרת ע"י כלל הנציגים.

מצורפת חוות דעת של עו"ד משה רובינשטיין בנושא המעמד וההכרה בלימודים ובאוניברסיטה:

http://www.tlvcollege.co.il/a27-חוות-דעת-על-אוניברסיטת-יורק

מתוך חוות הדעת עולות מספר התייחסויות:

1. כל תואר אקדמי שניתן ע"י האוניברסיטה ניתן בסמכות ובדין
2. סטודנט שעמד בדרישות האוניברסיטה לקבלת תואר אקדמי כלשהו וזו העניקה לו תואר, זכאי לשאת תואר זה ולהציג עצמו בפני הציבור בתוארו
3. היות והתואר הוענק כדין ע"י האוניברסיטה בדרך של לימוד מרחוק, הרי שהשימוש בו באופן פרטי ושלא כשכיר בגוף ציבורי, אין בו משום "התחזות" כמשמעו בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א 1981

עד כאן לגבי המעמד החוקי של התואר. לציין שישנן לא מעט מכללות ואוניברסיטאות ברחבי העולם המציעות "לימוד מרחוק" לדוקטורט ואפילו קיימת אגודה אמריקאית ללימוד מרחוק : USDLA - United States Distance Learning Association
ואף היא מכירה באוניברסיטת יורק ותוכנית הלימודים שלה.

זכותך כבעל דעה, להביע את דעתך הן על אוניברסיטת יורק, והן על תוכניות הלימוד מרחוק שלה ושל כלל האוניברסיטאות בעולם, זה בסדר ולגיטימי, בתור מי שלמד גם באוניברסיטה "רגילה" בלימוד כיתתי רגיל וגם ב"לימוד מרחוק" אני חייב לציין שלימוד מרחוק בכוחות עצמך לא קל יותר, ולדעתי אף מאתגר יותר.

אבל מבחינה עובדתית, ד"ר עוזי רז הוא ד"ר לכל דבר ועניין, הלימוד באוניברסיטת יורק הוא לימוד אקדמי לכל דבר ועניין, בעל תואר ד"ר המציג עצמו בתוארו איננו מתחזה או שקרן.
 
 
 
 
תגובה ל״משה״
21/3/2014
נכתב על ידי אורי רדלר

למר פרדקין ("משה") שלום,

תודה לך על השתתפותך בדיון.

ההפניות אותן סיפקת מעניינות. לגבי הראשונה כדאי לציין כי אוניברסיטת יורק, כמו גם המכללה הרב תחומית תל־אביב יפו שתיהן בבעלותו של מר עקיבא פרדקין (כלומר, אתה). קשה לדעת עד כמה מתחזקת הטענה ללגיטימיות כאשר מוסד אחד שפתח פרדקין ממליץ על המוסד האחר שפתח פרדקין. אשר להפנייה ל-USDLA, מהעמוד בו מפורטים החברים באגודה עולה כי הגוף מציין באות מודגשת כי: USDLA does not accredit or license any academic institutions (תרגום: USDLA אינה מעניקה אקרדיטציה או רישוי למוסד אקדמי כלשהו).

אני מניח כי ידוע לך כי הנושא נמצא כעת בדיון משפטי, בעקבות תביעת דיבה של מר רז. אם מר רז יתעקש לנהל את תביעתו עד תום, אני מניח כי בקרוב יחווה בית המשפט את דעתו, ויפסוק באופן ברור בנוגע למידת הלגיטימיות של התארים באוניברסיטת יורק - מה שיסייע להבהרת מעמדו של המוסד, לרשויות החוק ולציבור הלומדים.
 
 
 
 
אני לא עקיבא פרדקין...
22/3/2014
נכתב על ידי משה

 
 
 
 
זהירות רבה כאשר מדברים על כל אדם באשר הוא!!!
27/3/2014
נכתב על ידי יצחק

בס"ד

שלום רב לכולם

בטוחני כי כל הנאמר בכתבה לא נעשה מתוך כוונת זדון, ויחד עם זאת צריך להזהר במאוד קודם שמוציאים מילה אחת בודדה על פלוני. משום החיוב והצורך להסתכל בפרספקטיבה רחבה ולקחת בחשבון את כל הנזקים לעיתים הבלתי הפיכים שעלולים להגרם למאן דהוא עקב דיבור אף בודד. "מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך" צריך להיות נר לרגלינו. ולא ניתן לתגובות אימפולסיביות לשלוט בנו.

שנזכה להרבות אהבת חינם ולדבר רק טוב על כל אדם באשר הוא
"כי בצלם אלוקים נברא האדם"
כל טוב לכולכם, בריאות, נחת ושמחה תמיד בע"ה
מוקירכם, יצחק
 
 
 
 
מוסדות אקדמיים בארץ צריכים לשים לב שתארי אונ' יורק ארה"ב לא מוכרים ע"י משרד החינוך
30/3/2014
נכתב על ידי אלי

לדוגמה בבר-אילן במחלקה לניהול ובביה"ס למנהל עסקים ובמרכז האקדמי לב בחוג לחשבונאות ומערכות מידע צריכים לשים לב שתואר ד"ר שהתקבל ממוסד זה אינו מוכר ע"י הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך.
 
 
 
 
חוקר התאונות אינו היחידי שמתהדר בתואר דוקטור מיורק
31/3/2014
נכתב על ידי יוליה

ללדוגמה בקורות חיים שמפורסים באינטרנט מרצה לכלכלה בשם נתי נוישטיין מתהדר בתואר דוקטור מאוניברסיטת יורק ארה"ב.
 
 
 
 
לא רק תארי יורק ולא רק במקרים של חוקר התאונות ושל המרצה נתי נוישטיין (מהתגובה הקודמת)
12/5/2014
נכתב על ידי מרגריטה

תופעה שכיחה היא שמוסדות ציבוריים ל שמים לב שתארי דוקטור של עובדיהם התקבלו ממוסדות בחו"ל שתאריהם אינם מוכרים לצורך עבודה במוסד ציבורי בארץ ע"י הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך. זה קורה לדוגמה גם עם תארי. IUBL שהיא אוניברסיטה אוקראינית שמעניקה תארים בדרך של לימוד מרחוק.
 
 
 
 
גם ברופין לא מבחינים שתארי אונ' יורק ארה"ב לא מוכרים ע"י הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל
26/5/2014
נכתב על ידי אלח

זה קורה ברופין בבית הספר לכלכלה ומנהל עסקים. מתייחסים שם למרצה שמציג תעודת דוקטור ממוסד זה כאל דוקטור לכל דבר.
 
 
 
 
חבל שצרות עין גורמת לכזאת הכפשה ולשון הרע!!!
30/6/2014
נכתב על ידי יצחק

 
 
 
 
סיבוב רביעי
25/7/2014
נכתב על ידי אורי רדלר

פעם נוספת המאמר הושחת. הו, כמה מעניין.
 
 
 
 
רבים הם התארים מחו"ל וכולם לגיטימים על פי חוק.
31/7/2014
נכתב על ידי IZHAK

אין קשר בין תנאי העסקה, שכר וכדומה לבין תואר ד"ר שמוסיף יוקרה לנושא התואר, ולמה לא?! אני מצר על כל הוצאת דיבה ולשון הרע על כל אדם באשר הוא, וחבל שצרות עין גורמת להכפיש נושא תואר כדין. נהפוך הוא הרי אין נושא תואר זה מבקש תוספות שכר מופלגות, אלא נושא את התואר לשמו.
אני מאוד מקווה שכותב "התחקיר" יחזור בו ויתנצל בפני מי שהכפיש, בכדי שיסלח לו ולא להגרר לתביעות והכפשות נוספות.
בהוקרה, יצחק
 
 
 
 
התחזות היא עבירה פלילית
16/9/2014
נכתב על ידי אלכס

משווקי התואר בארץ כותבים בפיסקה האחרונה של פרסומיהם. על המעמד האקדמי של התואר :" השימוש בו באופן פרטי ושלא!!! בעבודה כשכיר בגוף ציבורי, אין בו משום התחזות". בפועל מוסדות ציבור. משלמים מכספי ציבור שכר דוקטור למי שמציג תעודה של יורק.
 
 
 
 
תואר באוניברסיטת יורק חוקי לחלוטין
30/9/2014
נכתב על ידי יצחק

ולראיה מדברי אלכס שכותב כי ישנם גופים ציבוריים שמשלמים בעבור תארים מאוניברסיטת יורק, אלמלא החוקיות של התארים ובדיקתם על ידי המוסדות הציבוריים המשלמים בעבור התואר, סביר להניח כי לא היו משלמים כמו שקרה לפני מספר שנים עם התארים מאוקראינה (אם איני טועה) משמע שהגופים הציבוריים בודקים היטב לפני שמשלמים.

נקווה כי נחדל להיות צרי עין על אנשים ונשמח בעבור האחר כמו בעבורנו.

בברכת שנה וחתימה טובה.
 
 
 
 
תארי אוניברסיטת יורק ארה"ב אינם מוכרים ע"י הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך
1/10/2014
נכתב על ידי אלכס

גם משווקי התואר בעצמם כותבים זאת. תשלום שכר על בסיסם מכספי ציבור היא רשלנות חוזרת במוסדות ציבור שראויה לתחקיר גדול בפני עצמו. כנראה שהיושבות במשרדי משאבי אנוש מקבלות באופן אוטומאטי כל תעודה שמוצגת להן. שימו לב לפי המאמר התארים אינם מוכרים גם בארה"ב.
 
 
 
 
תודה רבה, הצלת אותי!!!
7/10/2014
נכתב על ידי כמעט ונפגע

ברור שזה ישראבלוף אחד ענק
אבל חייבים לציין שהוא יצירתי ובר-ביצוע.

בהצלחה בשנת הלימודים החדשה לסטודנטים של
"אוניברסיטת יורק"

תודה לך שוב חבר, עשית מצווה.
 
 
 
 
להעמיד לדין את המתחזים ולדרוש שיחזירו כספים שקיבלו
21/10/2014
נכתב על ידי אזרח מודאג

בעלי התואר יודעים בין היתר מפרסומי משווקי התואר בארץ שאסור להם להציג עצמם כבעלי תואר דוקטור לצורך קבלת דירוג שכר של דוקטור ממוסדות ציבור שממומנים על ידי המדינה מכספי משלמי המיסים.ן
 
 
 
 
הפוסל במומו פוסל
26/10/2014
נכתב על ידי יצחק

ראוי ונכון כי כל אחד ואחת יעסקו בעניינם הם, במקום לחפש "מומים" באחרים.
 
 
 
 
האם בזבוז כספי הציבור נובע רק מרשלנות או שגם מהעלמת עין?
9/12/2014
נכתב על ידי אני

תשלום שכר דוקטור למתחזים ע"י מוסדות ציבור אינו יוצא באופן ישיר מכיסם של בעלי תפקידים במו דות הציבור. האם ייתכן שכתוצאה מכך חלק מהם מעלימים עין מההתחזות?
 
 
 
 
תוארים באוניברסיטת יורק
15/1/2015
נכתב על ידי אורי רדלר

אני לא חושב שיש שאלה אם התארים באוניברסיטת יורק חוקיים, שכן אין בכלל אוניברסיטה כזו, יורק. מדובר בבדיון גמור - וכל המשלם עבור הנ״ל, נפל בפח.
 
 
 
 
כנראה שבישראל מקבלים כל תעודה גם אם המוסד שהעניק אותה כלל אינו קיים
19/1/2015
נכתב על ידי אברהם

בתגובה הקודמת נאמר שלא קיימת בכלל אוניברסיטה בשם אוניברסיטת יורק ארה"ב. בתגובות למעלה נאמר שבאוניברסיטת בר אילן , במכון לב וברופין מתייחסים אל מרצה שמציג תעודת דוקטור של אוניברסיטת יורק ארה"ב כאל דוקטור לכל דבר.
 
 
 
 
האם יש התקדמות בתביעת הדיבה ? נתונים חדשים ?
28/1/2015
נכתב על ידי אביעד

אורי רדלר היקר

כתבה מעמיקה.

האם יש אישזהם נתונים חדשים ל התארים הללו, על פרופ עקיבא פרדקין ? על עוזי רז ותביעת הדיבה (נגדך?) ? על הסטטוס המשפטי של דוקטורט מאוניברסיטת יורק שלטענתך הוא זיוף וכל האינטרסנטים מכחישים ?
 
 
 
 
האם הבעלים של אוניברסיטת יורק ארה"ב ישב בכלא עם האופנובנק
30/1/2015
נכתב על ידי אברהם

לפי הכתוב למעלה הבעלים של אוניברסיטת יורק ארה"ב הוא עקיבא פרדקין. יש כתבות שאסיר בעל שם זהה כתב יחד עם האופנובנק עבודות אקדמיות לסוהרת.
 
 
 
 
ומה עם הדיבה ? מה דין תארים כאלה ?
1/2/2015
נכתב על ידי -- : 0

ומה עם הדיבה ? האם בימ"ש קבע משהו על טיב התארים או האוניברסיטה היורק הזו שנראית לכאורה כמו משהו שלא זוכה להכרה לפי מה שרדלר מעלה.... ?
 
 
 
 
אפילו משווקי התואר טוענים שהשימוש בו לעבודה בגוף ציבורי היא עבירת התחזות
1/2/2015
נכתב על ידי 1

בפסקה האחרונה של פרסומיהם נאמר : "השימוש בו באופן פרטי. ושלא!!! בעבודה כשכיר בגוף ציבורי, אין בו משום התחזות". כמו-כן נאמר שם שהתואר אינו מוכר ע"י הגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל במשרד החינוך. המתחזים יודעים זאת .
 
 
 
 
גם בידיעות אחרונות התפרסם תחקיר על יורק בשם 'אוניברסיטת יוק"
10/7/2015
נכתב על ידי 1

בתחקיר בידיעות אחרונות נאמר שניתן לקבל שם תואר דוקטור בשלושה חודשים. המחיר 5500 דולר.
 
 
 
 
למה לא נפתחים הליכים פליליים כמו במקרה של אוניברסיטת לטביה?
24/7/2015
נכתב על ידי ליהי

ההליכים הפליליים צריכים להתקיים גם נגד בעלי תפקידים בגופי ציבור שיודעים על ההתחזות ומאפשרים אותה.
 
 
 
 
דוגמאות לבעלי תואר דוקטור של אוניברסיטת יורק ארה"ב
6/10/2015
נכתב על ידי משה

עדנה בקנשטיין-שופטת בדימוס.זיו ברק-סגן דיקן במכללה האקדמית נתניה. נתי נוישטיין-מרצה באוניברסיטת בר אילן ובמספר מכללות.
 
 
 
 
המשטרה עצרה את מוכרי התארים של יורק ארה"ב לכלוא גם את קוני התארים
17/1/2016
נכתב על ידי אבי

קוני התארים השיגו בזכותם משרות וקיבלו דירוג שכר של דוקטור במוסדות כמו מכללת רופין, מכון לב, האקדמית תל אביב יפו, מכללת נתניה,המכללה לישראל, אוניברסיטת בר אילן, חברת סלע קפיטל.