המנטליות האנטי קפיטליסטית:
מבוא
  החלפת השיטות הטרום-קפיטליסטיות של ניהול כלכלי בלסה-פייר קפיטליסטי הניבה הכפלה בגודל האוכלוסיה והעלתה את רמת החיים הממוצעת לרמות שלא נודעו קודם. אומות היום פורחות יותר, ככל שניסו פחות להציב מכשולים על דרכה של היוזמה החופשית הפרטית. תושבי ארצות–הברית נהנים משגשוג העולה על זה של תושבי כל המדינות האחרות משום שממשלתם עלתה על דרך ההפרעה לעסקים מאוחר יותר מאשר ממשלות במדינות אחרות. עם זאת, אנשים רבים, ובעיקר אינטלקטואלים, מתעבים את הקפיטליזם בכל לב. מנקודת מבטם, מדובר באופן מבעית של ארגון החברה שלא הניב אלא מרמה וסבל. אנשים שגשגו פעם באושר בזמנים הטובים שלפני המהפכה התעשייתית. כעת, תחת עולה הקפיטליזם, רובם אביונים רעבים ללחם, המנוצלים באכזריות על ידי אינדבידואליסטים חמסנים. עבור נבלים אלו, שום דבר אינו חשוב מלבד האינטרסים הכלכליים. הם אינם יוצרים שום דבר טוב או שימושי, אלא אם כן זה מניב להם רווח. הם מרעילים את גופנו במשקאות אלכוהוליים וטבק ואת רוחנו ומחשבתנו באמצעות צהובונים, ספרי זימה וסרטים מטופשים. ”תשתית העל האידאולוגית“ של הקפיטליזם הוא ספרות של ניוון והדרדרות, הצגת הבורלסקה הזולה והחשפנות, הסרטים של הוליווד וסיפורי הבלש.

הדיעות הקדומות של הציבור משתקפות בצורה הברורה ביותר בעובדה שהמונח ”קפיטליסט“ מקושר אך ורק לדברים מגונים, ולעולם לא למשהו שאדם מתכבד בו. איך ייתכן שיצא דבר טוב מהקפיטליזם! כל דבר של ערך נוצר למרות הקפיטליזם, אבל כל הדברים הרעים הם תוצרים של הקפיטליזם.

מטרת מאמר זה היא לנתח דיעה קדומה אנטי-קפיטליסטית זו ולאתר את שורשיה ותוצאותיה.

חלקי הספר