או בלעדי
 
  אוֹ בִּלְעֲדִי (מסומל לעתים קרובות באותיות XOR או XNAD) הוא שער לוגי בלוגיקה ובמתמטיקה שתוצאתו אמת אם אחד מהביטויים שבשני צדדיו, אך לא שניהם, הוא אמת.

מטרת סימן "או בלעדי" היא למלא חסר בשפה, שהביטוי "או" בה הוא מכליל, ולא בלעדי. כלומר, בביטוי "א' או ב'" ייתכן וגם א' וגם ב' יהיו נכונים או כוזבים. השימוש ב"או בלעדי" מונע אפשרות כזו ומגדיר מצב שבו ייתכן שא' יהיה נכון או שב' יהיה נכון, אך לא ששניהם יהיו נכונים או ששניהם יהיו לא נכונים. שני המצבים הללו נחשבים לא-אמת.

נכתב: דצמבר 2005