אפולודורוס (מאתונה)
 
  אָפּוֹלוֹדוֹרוּס (Άπολλόδωρυος) המכונה (שלא בצדק) אפולודורוס מאתונה היה לשונאי והיסטוריון יווני, תלמידו של הלשונאי אריסטרכוס, של פאנאיטיאוס ושל דיוגנס הבבלי. הוא נולד באלכסנדריה בסביבות השנה 180 לפני הספירה ועזב אותה בסביבות השנה 146 לפנה"ס לפרגמום ולבסוף התיישב באתונה, שנים ספורות אחרי נפילת קורינתוס. היצירה המוכרת ביותר שלו ששרדה היא ה"כרוניקה" (Χρονικά) שנכתבה במשקל יאמבי, ומכסה את הכרוניקה של המלכים והשליטים ביוון מנפילת טרויה בשנת 1184 לפנה"ס ועד 143 לפנה"ס. הרשימה זכתה אחר כך להמשך עד שנת 119 לפנה"ס. לא ידוע כמה שנים חי אפולודורוס אחרי כן. עבודותיו האחרות של אפולודורוס שרדו רק באופן חלקי והן כוללות מסה "על האלים," קטלוג ספינות הומריות ששימש את סטרבון ב"הגיאוגרפיה" שלו (אך לא שרד כשלעצמו) וכתבים דקדוקיים וביקורתיים. ה"ביבליוטקה" הנודעת, אנציקלופדיה של מיתולוגיה יוונית שיוחסה לו, אינה למעשה פרי עטו (ומכונה, לפיכך, "פסבדו-אפולודורוס").

נכתב: יוני 2006.
 
 
מקורות: