כשלי אי-רלוונטיות
 
  כשלי אי-רלוונטיות או אי נגיעה היא קבוצה של כשלים לוגיים שבהם יש כשלי היסק. בכשלי אי-רלוונטיות ההנחה הראשית, הכלל הקובע כי יש יחס בין מקרה אחד של עצמים לאחר, כוזבת. מכיוון שכך, היחס בין מקרי העצמים אינו מתקיים ושני המקרים (הכיתות) אינם רלוונטיים זה לזה. אם ההנחה הראשית כוזבת, ההנחה המשנית (המינורית) אינה רלוונטית למסקנה.

סוגי כשלי אי-רלוונטיות
יש מספר כשלי אי-רלוונטיות, אותם ניתן לחלק לכמה קבוצות עיקריות:
  • קבוצת כשלי אד הומינם
  • קבוצת כשלי פנייה אל הרגש
  • קבוצת כשלי פנייה אל הסמכות
  • קבוצת כשלי פנייה אישית
  • קבוצת כשלי טווח ביניים
  • קבוצת כשלי הסחה

    נכתב: אפריל 2005.
  •