אף סקוטי אמיתי
 
  אַף סְקוֹטִי אֲמִתִּי הוא כשל לוגי המבוסס על טאוטולוגיה, שטבע אנתוני פלו בספרו "מחשבות על מחשבות" משנת 1975. נוסח הטיעון המקורי הוא:
  • טיעון: אח! אף סקוטי אמיתי אינו מוסיף סוכר לדייסה שלו .
  • תגובה: אבל דודי אנגוס אוהב להוסיף סוכר לדייסה שלו .
  • תגובה: אה כן, אבל אף סקוטי אמיתי אינו מוסיף סוכר לדייסה שלו .

בכשל זה מוגדרת קבוצה שהגדרתה סובייקטיבית ("סקוטי אמיתי") והטוען משייך או מסלק מן הקבוצה חברים אפשריים בהתאם לשיקול דעתו. בין קבוצת הסקוטים האמיתיים לקבוצת הסקוטים הלא אמיתיים מוצב סימון או בלעדי: או שאתה סקוטי אמיתי, או שאתה מוסיף סוכר לדייסה. אפשרות שלישית אינה קיימת משום שבין שתי הצהרות המקושרות ב"או בלעדי" רק אחת יכולה להיות נכונה. הכשל כאן טמון בעובדה שבפועל בין שתי הקבוצות יש חיבור של או רגיל, שמאפשר לשתיהן להיות נכונות. כמובן שאם יש הגדרה מקובלת, לא סובייקטיבית, להימנות עם הקבוצה, הרי שאין כשל לוגי בטענה מסוג זה. לדוגמה, ההכרזה "אף ציפור אמיתית אינה יונק" אינה כוללת כשל לוגי, משום שההגדרה המקובלת ל"ציפור" (עם או בלי התוספת "אמיתית") כוללת בין השאר גם את היותה לא-יונק.

הכשל הלוגי הזה כולל גם טאוטולוגיה. הגדרת "סקוטי אמיתי" כמי שאינו מוסיף סוכר לדייסה, משמעה שמי שמוסיף סוכר לדייסה אינו "סקוטי אמיתי" מלכתחילה, ולכן ההכרזה שקולה ל"סקוטי אמיתי הוא סקוטי אמיתי."

דוגמאות
  • "כל אדם מוסרי באמת חייב להאמין באלוהים".
  • "ישראלי אמיתי אוכל חומוס".

נכתב: דצמבר 2005.