מדע אינטואיטיבי
 
  מַדָּע אִינְטוּאִיטִיבִי או מדע ראשוני הוא כל סוג של תחום חקר או אופן חשיבה המבוסס על תחושות ראשוניות, אינטואיטיביות להלכה או בפועל, של בני אדם.

מדע אינטואיטיבי אינו מבוסס על מתודה מדעית, ניסויים, שימוש עקבי בלוגיקה או בשיטות של טיעון היסקי וטיעון היקשי אלא על היקשים והיסקים המבוססים על נסיונו וחוויותיו של הפרט. דוגמה טיפוסית למדע אינטואיטיבי היא התפישות הבסיסיות שיש לרוב בני האדם ביחס למציאות הפיזית שסביבם: תנועת גופים, התנגדות והתנגשות בין גופים, תוצאות של הפעלת לחץ פיזי, וכן הלאה. דוגמה אחרת היא הנטייה לקשר בין המראה הפיזי של דברים למהותם או לאופן בו יפעלו.

תובנות המבוססות על היסקי מדע אינטואיטיבי עומדות ביסודם של כל ענפי החקר המדעי וגם הפסבדו-מדעי. החקר המדעי בוחן את נשואי החקר שלו על בסיס אמפירי, באמצעות ניסויים והיסקים והיקשים לוגיים המתבססים על תוצאותיהם. כאשר תוצאות הניסוי המדעי סותרות את התובנות של המדע האינטואיטיבי, נפסלות האחרונות בדרך כלל.

בחקר פסבדו–מדעי, לעומת זאת, משמשות הנחות אינטואיטיביות כבסיס לחקר, תוך נסיון להוכיח כי התחושה האינטואיטיבית הראשונית מוצדקת. דוגמאות טיפוסיות למדע אינטואיטיבי שהפך לפסבדו–מדע הם הגרפולוגיה והפיזיוגנומיה, היוצרות קישור בין המראה החיצוני של כתב או פניו וגופו של אדם, ואופיו או מהותו.

נכתב: ינואר 2006.