אפופניה
 
  אָפּוֹפֶנִיָה (apophenia) היא האבחון של קשרים ומשמעות בתופעות שאין ביניהן קשר. המונח נטבע על–ידי קלאוס קונרד בשנת 1958,[1] שתיאר את התופעה כ"ראיה לא מונעת של קישורים" המלווה ב"חוויה ספציפית של משמעות אבנורמלית."

תיאורו של קונרד קושר במקור לבעיות פסיכוטיות, אך אחרים קישרו בין התופעה ותופעות דומות אצל אנשים שאינם לוקים בנפשם. פטר ברוגר מהמחלקה לנוירולוגיה בבית החולים האוניברסיטאי בציריך טען כי "הנטיה לראות קישורים בין שני עצמים או רעיונות לא מקושרים מקשרת את הפסיכוזה ליצירתיות... ואפשר לראות אותן כשני צדדים של אותו מטבע." ברוגר מצא כי רמות גבוהות של דופמין משפיעות על הנטייה למצוא משמעות, דפוסים וכוונה במקום בו אין כאלו וכי נטיה זו מקושרת לנטייה להאמין בעל-טבעי.

הערות
1 Conrad, Klaus. ''Die beginnende Schizophrenie. Versuch einer Gestaltanalyse des Wahns''. Stuttgart: Thieme, 1958.

נכתב: אפריל 2006.