אקומני
 
  אֶקוּמֶנִי (מלטינית, oecumenicus על–פי המילה היוונית oikoumenikos הנגזרת מ-oikoumenē, הארץ המיושבת) הוא השם שניתן לייצוג כלל הכנסיות הנוצריות. ראשית השימוש במונח בערך במאה השש–עשרה.

נכתב: אוקטובר 2005.