איגרת חוב
 
  אִיגֶרֶת חוֹב היא תעודה המעידה על חוב הנובע מהלוואה של סכום כסף, שאדם, חברה או גוף ממשלתי הנפיקו ומתחייבים לפרוע במועד נקוב.

נכתב: ינואר 2006.