אריתמטיקה
 
  אָרִיתְמֶטִיקָה (מיוונית, αριθμός, אריתמוס, מספר) הוא ענף במתמטיקה העוסק בתכונות היסוד ופעולות יסוד חשבוניות. אריתמטיקה מזוהה במתמטיקה כתורת המספרים. בשימוש יומיומי, היא זהה למה שמכונה "חשבון": שימוש בפעולות פשוטות של חיבור, חיסור, כפל וחילוק במספרים. אריתמטיקה היא גם אחת משבעת תחומי הלימוד של המיומנויות הליברליות ושייכת לחלק הקואדריויום (ארבע הדרכים) יחד עם המוזיקה, האסטרונומיה (למעשה, אסטרולוגיה) והגיאומטריה.

נכתב: דצמבר 2005.