ללא מילה
למה לדבר הרבה כשאפשר לראות. עוד הברקה של האוניון. ללא מילה, כמו שאמר הנוצרי ליהודי כשהוא שאל אותו מה השעה בקמצ'טקה.
 
רותם סלע 30/6/2009
רשימת תגובות (2)
 
 
מה אמר היהודי לנוצרי
30/6/2009
נכתב על ידי אפי

כשהוא שאל אותו מה השעה בקמצ'טקה?
 
 
 
 
לא הייתי שם. חשבתי אולי אתה יודע.
30/6/2009
נכתב על ידי אורי רדלר