גזוז
כתובת הקעקע של השנה. בחור טוב. מאוד.
 
אורי רדלר 3/6/2009