סטלין והבורגנות
הקלטות האירוע בידי, למי שמעוניין.
 
יוסיף ויסריונוביץ' 14/6/2009