אין כמו בגולני
מקרה אמיתי לגמרי, מבוסס על זיכרונות אמיתיים, מחברה אמינה.
 
ק. מרקס 15/7/2009