ללא הפסקת עשר
מבוסס על עץ מלמין מהודק עם שכבת נסורת בטון.
 
אורי רדלר 24/8/2009