אל תראוני שאני שחרחורת
אל תראוהו, בחייאת.
 
אורי רדלר 24/8/2009