אהבת אמת
אהבת אמת (כשזה עוד היה אקטואלי)
 
אורי רדלר 14/4/2010