בדיחמדינג'אד לשבת
הצחוק יפה לבריאות
 
אורי רדלר 14/4/2010