תמיהה במקומה
אם הוא לא היה אומר משהו, ליטווינסקי היה ממשיך עם זה.
 
אורי רדלר 14/4/2010