הרצל!
מין סוג של חוזה, עם זקן עד החזה.
 
אורי רדלר 18/5/2009