משחקים במחבואים מתחבאים מהחיים
מבוסס על סיפור לא אמיתי שלא קרה באמת.
 
יוסיף ויסריונוביץ' 10/7/2011