עישון הוא אחד הגורמים המובילים לסטטיסטיקה  
 
א.ב. עוז 28/12/2011