מי שאינו לומד דבר, לעולם אינו צריך לדאוג שמא תשתכח ממנו תורתו.  
 
אביעד קרמשניט, עו"ד 3/7/2012