כאשר ידיד חולק על דעתך, הקשב לו היטב והפק לקחים. אחר כך, שלח אותו לחינוך מחדש, כדי שגם הוא יפיק לקחים  
 
מאו צה טונג 29/5/2009