ומי יחמול על האחיות מלול?/ על מי האחריות, על החלול?/ הבלול/ על מה שיאומלל,/ כשכבר לא יתומלל?  
 
הלמוט שמידט 8/1/2014