המציאות היא תעלול שפל להחרבת האידאליזם  
 
קרל היינץ רומיניגה 9/6/2009