חשוב לדעת: אדם שהתגורר בקיבוץ ועזב אותו אינו קיבוצניק, אלא קיבוצניק לשעבר.  
 
מזכיר אפיקים 25/6/2009