אם תשאל על–ידי ידיד אם ברצונך לעמוד מול כיתת יורים—חשוד בידידותו.  
 
א. דרייפוס 25/6/2009