מי אמר סרטן סופני ולא קיבל?  
 
א. סולז'ניצין 7/5/2009