לעולם אינך צריך לדאוג שמא תאחר להלוויה שלך. עם זאת, כדאי לדאוג שלא תקדים.  
 
בריז'יט ברדו 15/7/2009