הסוציאליזם, ככלל, נכשל באופן כה חרוץ, עד שרק אינטלקטואל יוכל להתעלם או לחמוק מכך.

מה שמעורר פחד הוא הקלות שבה אנשים מסוימים עוברים מלומר שהם אינם אוהבים משהו לאמירה שהממשלה צריכה לאסור זאת. כאשר אתם פוסעים במורד המשעול הזה, אל תצפו לכך שהחירות תשרוד לאורך זמן.
 
 
תומס סואל 29/3/2010