אתה רואה עננים מסביב, או שבאופן כללי יש הרבה אש וגופרית? ניסית לנתק ולחבר את המודם?  
 
איגור מפניות לקוחות בגן עדן 8/4/2010