כשמוסוליני הולך לישון, עצי הבוקיצה צומחים מהר יותר.  
 
זה שסתם רצה להגיד "בוקיצה" 10/9/2010