אני לא יכול לסבול את העשן הזה. אנשים שמעשנים הם פשוט יצורים חסרי התחשבות  
 
אדולף היטלר 4/11/2010
 
 
רשימת תגובות (3)
 
 
שיישרפו כל המעשנים!
4/11/2010
נכתב על ידי אליסה

 
 
 
 
אכן, טינופות כאלה
7/11/2010
נכתב על ידי אורי רדלר

 
 
 
 
הם כבר נשרפים
12/11/2010
נכתב על ידי גוליאדה