אנטישמיות היא סוציאליזם של טיפשים. לסוציאליזם, לעומת זאת, אין אפילו תירוץ טוב  
 
יוסף הנשיא 6 6/1/2011