אם אתה נוטה לשכוח דברים, רשום אותם לפני שתשכח בפנקס  
 
פנקס הקטן 7/1/2011