אם מטרתך העיקרית היא 'שכולם יהיו מרוצים', היוצא מן הכלל יהיה בדרך כלל אתה.  
 
ארנולד טוינבי 25/5/2009